Czemu poza sobą szukacie szczęścia, które jest w was?


czemu-poza-sobą-szukacie-szczęścia-które-jest-w-was
boecjuszczemupozasobąszukacieszczęściaktórejestwasczemu pozapoza sobąsobą szukacieszukacie szczęściaktóre jestjest ww wasczemu poza sobąpoza sobą szukaciesobą szukacie szczęściaktóre jest wjest w wasczemu poza sobą szukaciepoza sobą szukacie szczęściaktóre jest w wasczemu poza sobą szukacie szczęścia

Czemu smutno na mnie patrzysz, czemu myślisz o mnie źle? Czemu nie chcesz mi uwierzyć, że naprawdę kocham Cię?!Cze­mu po­za sobą szu­kacie szczęścia, które jest w was? Miernota nie dostrzega niczego poza sobą, ale talent od razu rozpoznaje geniusza.Żeby tworzyć, trzeba mieć jakieś źródło poza sobą, w którym się człowiek odnawia, z którego czerpie.Szczęścia tak mało jest, jak sięgnę wzrokiem, że gdzie jest szczęścia nadzieja, jest już za wiele o szczęścia nadzieję.Nie wiem, czemu tak się składa, że niemożliwością jest stworzenie systematu świata, nie zostając zaraz oskarżonym o ateizm: Descartes, Newton, Gassendi, Male-branche. Tym sposobem świadczy się tylko na rzecz ateizmu i dodaje mu się sił, wzmacniając przeświadczenie, że ateizm jest tak naturalny, iż wszystkie systematy, jakkolwiek różniłyby się między sobą, zawsze ku niemu zmierzają.