Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą.


czerp-z-innych-ale-nie-kopiuj-ich-bądź-sobą
michel quoistczerpinnychaleniekopiujichbądźsobączerp zz innychale nienie kopiujkopiuj ichbądź sobączerp z innychale nie kopiujnie kopiuj ichale nie kopiuj ich

Czerp z in­nych, ale nie ko­piuj ich. Bądź sobą.Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz Bądź sobą, a jeśli nie pot­ra­fisz, bądź kimś lepszym...Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na ! Bądź sobą al­bo bądź ni­kim .Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności.