Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą.


czerp-z-innych-ale-nie-kopiuj-ich-bądź-sobą
michel quoistczerpinnychaleniekopiujichbądźsobączerp zz innychale nienie kopiujkopiuj ichbądź sobączerp z innychale nie kopiujnie kopiuj ichale nie kopiuj ich

Czerp z in­nych, ale nie ko­piuj ich. Bądź sobą. -Michel Quoist
czerp-z in­nych-ale-nie ko­piuj-ich-bądź sobą
Bądź sobą, a jeśli nie pot­ra­fisz, bądź kimś lepszym... -Natala ;)
bądź-sobą-a śli-nie pot­ra­fisz-bądź-kimś-lepszym
Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na !  -lovely-girl
bądź-roz­­na-bądź-ro­zum­na-ale-nig­dy-nie bądź-dum­na- 
Bądź sobą al­bo bądź ni­kim . -Maxim
bądź-sobą-al­bo-bądź-­kim
Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności. -Montesquieu
Świat-nie-sądzi-czynów-ludzkich-wedle-ich-dobroci-ale-wedle-ich-pięknoś-nie-wedle-tego-czy-są-sprawiedliwe-ale-czy-wielkie-nie-wedle-ich