Czuć Twoj głos... Tak ciepły, wil­gotny, na­miętny, nagi...


czuć-twoj-głos-tak ciepły-wil­gotny-na­miętny-nagi
cysiaczekczućtwojgłostak ciepływil­gotnyna­miętnynagiczuć twojtwoj głosgłos tak ciepłyczuć twoj głostwoj głos tak ciepłyczuć twoj głos tak ciepły

Zachłan­na na Twój głos... Zachłan­na na Twój dotyk... Zachłan­na na Twój zapach... Tak, jes­tem zachłan­na na całego Ciebie... -rudolf88
zachłan­na-na twój-głos-zachłan­na-na twój-dotyk-zachłan­na-na twój-zapach-tak-jes­tem-zachłan­na-na całego-ciebie
a naj­straszniej­sze w człowieku to, że może czuć tak moc­no jak i nie czuć w jed­ne mi­nucie, lub za­raz po  -thrillofit
a naj­straszniej­sze-w człowieku-to-że-może-czuć-tak-moc­no-jak i nie czuć-w-jed­ne-mi­nucie-lub-za­raz-po 
słyszę wołanie Twój głos do mnie dociera lecę do Ciebie   -Cykam
słyszę-wołanie-twój-głos-do mnie-dociera-lecę-do ciebie-