Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy.


czujemy-że-nasza-działalność-to-tylko-kropla-w-morzu-ale-bez-niej-ocean-byłby-uboższy
matka teresa z kalkutyczujemyżenaszadziałalnośćtotylkokroplamorzualebezniejoceanbyłbyuboższyże naszanasza działalnośćtylko kroplakropla ww morzuale bezbez niejniej oceanocean byłbybyłby uboższyże nasza działalnośćdziałalność to tylkotylko kropla wkropla w morzuale bez niejbez niej oceanniej ocean byłbyocean byłby uboższynasza działalność to tylkodziałalność to tylko kroplatylko kropla w morzuale bez niej oceanbez niej ocean byłbyniej ocean byłby uboższyże nasza działalność to tylkonasza działalność to tylko kropladziałalność to tylko kropla wale bez niej ocean byłbybez niej ocean byłby uboższy

Wszyscy wierzą, że kropla rozpływa się w oceanie, ale mało kto wie, że ocean rozpływa się w kropli. -Kabir
wszyscy-wierzą-że-kropla-rozpływa-ę-w-oceanie-ale-ło-kto-wie-że-ocean-rozpływa-ę-w-kropli
Jedna kropla miłości jest więcej warta niż ocean dobrych chęci i rozumu. -Blaise Pascal
jedna-kropla-miłoś-jest-więcej-warta-ż-ocean-dobrych-chę-i-rozumu
Cała nasza działalność zdąża do tego, aby uwolnić się od cierpienia i niepokoju. -Epikur
cała-nasza-działalność-zdąża-do-tego-aby-uwolnić-ę-od-cierpienia-i-niepokoju
To, co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu. -Albert Schweitzer
to-co-możesz-uczynić-jest-tylko-maleńką-kroplą-w-ogromie-oceanu-ale-jest-właśnie-tym-co-nadaje-znaczenie-twojemu-życiu