Czyń tak, jak gdyby zasada twojego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury.


czyń-tak-jak-gdyby-zasada-twojego-postępowania-miała-ę-dzięki-twojej-woli-stać-powszechnym-prawem-natury
emanuel kantczyńtakjakgdybyzasadatwojegopostępowaniamiałasiędziękitwojejwolistaćpowszechnymprawemnaturyczyń takjak gdybygdyby zasadazasada twojegotwojego postępowaniapostępowania miałamiała sięsię dziękidzięki twojejtwojej woliwoli staćstać powszechnympowszechnym prawemprawem naturyjak gdyby zasadagdyby zasada twojegozasada twojego postępowaniatwojego postępowania miałapostępowania miała sięmiała się dziękisię dzięki twojejdzięki twojej wolitwojej woli staćwoli stać powszechnymstać powszechnym prawempowszechnym prawem naturyjak gdyby zasada twojegogdyby zasada twojego postępowaniazasada twojego postępowania miałatwojego postępowania miała siępostępowania miała się dziękimiała się dzięki twojejsię dzięki twojej wolidzięki twojej woli staćtwojej woli stać powszechnymwoli stać powszechnym prawemstać powszechnym prawem naturyjak gdyby zasada twojego postępowaniagdyby zasada twojego postępowania miałazasada twojego postępowania miała siętwojego postępowania miała się dziękipostępowania miała się dzięki twojejmiała się dzięki twojej wolisię dzięki twojej woli staćdzięki twojej woli stać powszechnymtwojej woli stać powszechnym prawemwoli stać powszechnym prawem natury

Postępuj według takiej tylko zasady, którą mógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym.Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe; lecz to, co sprawiedliwe, powinno stać się prawem.Noc jak ta, Marze­nia jak pa­pieros, Spa­lają się po­woli, Tak jak ja, Dym jak zaw­sze, Przy­pomi­na mi Ciebie, I choć wiem, Że MY to już JA, My to te­raz po­piół w po­piel­niczce, Do­gasam po­woli, Pozwól mi się zapomnieć.Zasada rządu despotycznego kazi się bez ustanku, bo jest skażona z natury.Podobnie jak powiedzieliśmy, że zasada rządu może ulec zepsuciu, takoż i zasada religii podlega zepsuciu; gdy zasadą religii jest pobożność, niebo nie dało nam niczego lepszego; gdy staje się ona zabobonem, ziemia nie zrodziła nic gorszego.Pierwszym prawem natury jest pragnienie własnego szczęścia.