Czyż jedynie urząd piastując można rządy sprawować?


czyż-jedynie-urząd-piastując-można-rządy-sprawować
konfucjuszczyżjedynieurządpiastującmożnarządysprawowaćczyż jedyniejedynie urządurząd piastującpiastując możnamożna rządyrządy sprawowaćczyż jedynie urządjedynie urząd piastującurząd piastując możnapiastując można rządymożna rządy sprawowaćczyż jedynie urząd piastującjedynie urząd piastując możnaurząd piastując można rządypiastując można rządy sprawowaćczyż jedynie urząd piastując możnajedynie urząd piastując można rządyurząd piastując można rządy sprawować

Miłość jest jak urząd skarbowy, każdemu oferuje jedynie drobne ulgi. -Wojciech Bartoszewski
miłość-jest-jak-urząd-skarbowy-każdemu-oferuje-jedynie-drobne-ulgi
Mo­ja oj­czyz­na to nie dzień wczo­raj­szy. Mo­ja oj­czyz­na to jutro. -Romain Rolland
mo­ja-oj­czyz­na-to nie dzień-wczo­raj­szy-mo­ja oj­czyz­na-to jutro
Czyż można wyświadczyć poszukującemu człowiekowi większe dobrodziejstwo -jak ułatwić mu znalezienie drogi do własnego ja? -Isolde Kurz
czyż-można-wyświadczyć-poszukującemu-człowiekowi-większe-dobrodziejstwo-jak-ułatwić-mu-znalezienie-drogi-do-własnego-ja
Czyż można słusznej nie wysłuchać rady? Ważniejsze jest jednak to, by jej wysłuchawszy zmienić, co złe. -Konfucjusz
czyż-można-słusznej-nie-wysłuchać-rady-ważniejsze-jest-jednak-to-by-jej-wysłuchawszy-zmienić-co-złe