Czyż nasza miłość mogłaby is­tnieć bez ofiary, bez re­zyg­nacji z prag­nienia po­siada­nia wszystkiego? 


czyż-nasza-miłość-mogłaby-is­tnieć-bez-ofiary-bez-re­zyg­nacji-z prag­nienia-po­siada­nia-wszystkiego 
ludwig van beethovenczyżnaszamiłośćmogłabyis­tniećbezofiaryre­zyg­nacjiz prag­nieniapo­siada­niawszystkiego czyż naszanasza miłośćmiłość mogłabymogłaby is­tniećis­tnieć bezbez ofiarybez re­zyg­nacjire­zyg­nacji z prag­nieniaz prag­nienia po­siada­niaczyż nasza miłośćnasza miłość mogłabymiłość mogłaby is­tniećmogłaby is­tnieć bezis­tnieć bez ofiarybez re­zyg­nacji z prag­nieniare­zyg­nacji z prag­nienia po­siada­niaczyż nasza miłość mogłabynasza miłość mogłaby is­tniećmiłość mogłaby is­tnieć bezmogłaby is­tnieć bez ofiarybez re­zyg­nacji z prag­nienia po­siada­niaczyż nasza miłość mogłaby is­tniećnasza miłość mogłaby is­tnieć bezmiłość mogłaby is­tnieć bez ofiary

Czyż nasza miłość mogłaby istnieć bez ofiary, bez rezygnacji z pragnienia posiadania wszystkiego? -Ludwik Van Beethoven
czyż-nasza-miłość-mogłaby-istnieć-bez-ofiary-bez-rezygnacji-z-pragnienia-posiadania-wszystkiego
Lęk nie może is­tnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku. -Baruch Spinoza
lęk-nie może-is­tnieć-bez-nadziei-ani-nadzieja-bez-lęku