Czyż to jest w mocy ludzkiej wierzyć albo nie wierzyć?


czyż-to-jest-w-mocy-ludzkiej-wierzyć-albo-nie-wierzyć
ernest renanczyżtojestmocyludzkiejwierzyćalboniewierzyćjest ww mocymocy ludzkiejludzkiej wierzyćwierzyć alboalbo nienie wierzyćczyż to jestjest w mocyw mocy ludzkiejmocy ludzkiej wierzyćludzkiej wierzyć albowierzyć albo niealbo nie wierzyćczyż to jest wjest w mocy ludzkiejw mocy ludzkiej wierzyćmocy ludzkiej wierzyć alboludzkiej wierzyć albo niewierzyć albo nie wierzyćczyż to jest w mocyjest w mocy ludzkiej wierzyćw mocy ludzkiej wierzyć albomocy ludzkiej wierzyć albo nieludzkiej wierzyć albo nie wierzyć

Czyż to jest w mo­cy ludzkiej wie­rzyć al­bo nie wierzyć? Lepiej zbyt wierzyć w ludzi niż nie wierzyć wcale.Nie ma potrzeby wierzyć w to, co artysta mówi. Trzeba wierzyć w to, co robi. Tylko to się liczy.Trudno dziś wierzyć w istnienie Boga, zapewne, ale trudniej nie wierzyć w istnienie diabła. Diabla w historii.Nie wierzyć w Boga to smutne. Wierzyć w Boga i wyrządzać komuś krzywdę - to straszne.Czu­wam przy twoich wadach a każdą z nich rozkładam na stole bo wolę ich skorupę wziąć w ręce i pod lupę od spodu i od góry z boków za­nim w bzdury zacznę wierzyć za­nim zacznę wierzyć w nieskalanie i wad brak (choć są) i wreszcie dusza za nie z różowy­mi tęczówkami w ciemną przepaść skoczy gdzie tyl­ko moje oczy czerń będą przekłamywać