Czy Bóg istnieje? Powiedziałbym, że Bóg to całość rzeczywistości duchowej, której wszyscy jesteśmy małą cząstką.


czy-bóg-istnieje-powiedziałbym-że-bóg-to-całość-rzeczywistoś-duchowej-której-wszyscy-jesteśmy-łą-cząstką
anonimczybógistniejepowiedziałbymżetocałośćrzeczywistościduchowejktórejwszyscyjesteśmymałącząstkączy bógbóg istniejeże bógcałość rzeczywistościrzeczywistości duchowejktórej wszyscywszyscy jesteśmyjesteśmy małąmałą cząstkączy bóg istniejebóg to całośćcałość rzeczywistości duchowejktórej wszyscy jesteśmywszyscy jesteśmy małąjesteśmy małą cząstkąże bóg to całośćbóg to całość rzeczywistościktórej wszyscy jesteśmy małąwszyscy jesteśmy małą cząstkąże bóg to całość rzeczywistościbóg to całość rzeczywistości duchowejktórej wszyscy jesteśmy małą cząstką

Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi. -Wacław Szymanowski
sprawiedliwy-w-ciszy-gdy-wzywa-boga-bóg-widzi-bóg-słyszy-bóg-schodzi
Jeśli Bóg istnieje, to musimy z Nim porozmawiać. -Robert Mader
jeśli-bóg-istnieje-to-musimy-z-nim-porozmawiać
Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie prze­mie­rzył i na której by nie szedł z nami. -Dietrich Bonhoeffer
bóg-nie każe-nam-iść-żadną-drogą-której by on sam-nie prze­mie­rzył-i na której by nie szedł-z nami
Bóg jest chlebem, którym Bóg dzieli się z ludźmi. -Georges Bernanos
bóg-jest-chlebem-którym-bóg-dzieli-ę-z-ludźmi
Bóg nie dba o racje. Bóg żąda miłości. I to jest najtwardsza obroża. -Maria Kuncewicz
bóg-nie-dba-o-racje-bóg-żąda-miłoś-i-to-jest-najtwardsza-obroża