Czy Bóg istnieje? Powiedziałbym, że Bóg to całość rzeczywistości duchowej, której wszyscy jesteśmy małą cząstką.


czy-bóg-istnieje-powiedziałbym-że-bóg-to-całość-rzeczywistoś-duchowej-której-wszyscy-jesteśmy-łą-cząstką
anonimczybógistniejepowiedziałbymżetocałośćrzeczywistościduchowejktórejwszyscyjesteśmymałącząstkączy bógbóg istniejeże bógcałość rzeczywistościrzeczywistości duchowejktórej wszyscywszyscy jesteśmyjesteśmy małąmałą cząstkączy bóg istniejebóg to całośćcałość rzeczywistości duchowejktórej wszyscy jesteśmywszyscy jesteśmy małąjesteśmy małą cząstkąże bóg to całośćbóg to całość rzeczywistościktórej wszyscy jesteśmy małąwszyscy jesteśmy małą cząstkąże bóg to całość rzeczywistościbóg to całość rzeczywistości duchowejktórej wszyscy jesteśmy małą cząstką

Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi.Jeśli Bóg istnieje, to musimy z Nim porozmawiać.Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie prze­mie­rzył i na której by nie szedł z nami.Bóg jest chlebem, którym Bóg dzieli się z ludźmi.Bóg nie dba o racje. Bóg żąda miłości. I to jest najtwardsza obroża.Powszechnie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam powiem: czas to miłość! Bo my wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy owocem Ojcowej miłości. Nie byłoby nas na świecie, ani na tym placu, gdyby Bóg Ojciec każdego z nas nie umiłował pierwszy! On cię umiłował wcześniej, zanim jeszcze twoja matka ujrzała cię na swoich ramionach, [...]