Czy biały czy czar­ny niewol­nik, czy pod prze­mocą nies­pra­wied­li­wego pra­wa, czy pod łańcucha­mi jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.


czy-biały-czy-czar­ny-niewol­nik-czy-pod-prze­mocą-nies­pra­wied­li­wego-pra­wa-czy-pod-łańcucha­mi-jęczy-człowiek
hugo kołłątajczybiałyczyczar­nyniewol­nikpodprze­mocąnies­pra­wied­li­wegopra­wałańcucha­mijęczyczłowiekjest i w niczym sięod nasnie różniczy białybiały czyczy czar­nyczar­ny niewol­nikczy podpod prze­mocąprze­mocą nies­pra­wied­li­wegonies­pra­wied­li­wego pra­waczy podpod łańcucha­miłańcucha­mi jęczyczłowiek jest i w niczym sięjest i w niczym się od nasod nas nie różniczy biały czybiały czy czar­nyczy czar­ny niewol­nikczy pod prze­mocąpod prze­mocą nies­pra­wied­li­wegoprze­mocą nies­pra­wied­li­wego pra­waczy pod łańcucha­mipod łańcucha­mi jęczyczłowiek jest i w niczym się od nasjest i w niczym się od nas nie różni

Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni. -Hugo Kołłątaj
czy-biały-czy-czarny-niewolnik-czy-pod-przemocą-niesprawiedliwego-prawa-czy-pod-łańcuchami-jęczy-człowiek-jest-i-w-niczym-ę-od-nas-nie-róż
czy aby nap­rawdę czu­jesz to  co pod­po­wie ci szum rzeki czy kiedy­kol­wiek tam byłaś czy wiesz że każda chwi­la czy­ni nas tym kim jesteśmy  -samothnick
czy-aby nap­rawdę-czu­jesz-to -co-pod­po­wie- szum-rzeki-czy-kiedy­kol­wiek-tam-byłaś-czy-wiesz-że każda-chwi­-czy­-nas-tym-kim
I pod Ścianę Płaczu iść mi było wstyd - Czy ja ko­munis­ta, czy Po­lak, czy Żyd?  -Jacek Kaczmarski
i pod-Ścianę-płaczu-iść-mi było-wstyd-czy-ja ko­munis­-czy-po­lak-czy-Żyd