Czy gwiazdy świecą tylko po to, aby każdy mógł znaleźć swoją?


czy-gwiazdy-świecą-tylko-po-to-aby-każdy-mógł-znaleźć-swoją
antoine de saint - exuperyczygwiazdyświecątylkopotoabykażdymógłznaleźćswojączy gwiazdygwiazdy świecąświecą tylkotylko poaby każdykażdy mógłmógł znaleźćznaleźć swojączy gwiazdy świecągwiazdy świecą tylkoświecą tylko poaby każdy mógłkażdy mógł znaleźćmógł znaleźć swojączy gwiazdy świecą tylkogwiazdy świecą tylko poaby każdy mógł znaleźćkażdy mógł znaleźć swojączy gwiazdy świecą tylko poaby każdy mógł znaleźć swoją

Miliony jestestw pada w krwawych zapasach o kawałek chleba, o uczucie swoje, o prawa; jedne giną, aby żyły drugie. Każdy się bowiem broni, każdy walczy, ale nie każdy zwycięża. Życie ziemskie oraz ziemia sama, aby się zapłodnić, potrzebuje trupów, aby życie rozwijać dalej. Więc gdy jedni święcą pogrzeby i żałobę, drudzy ich kosztem wyprawiają wesela [...]Każdy dostaje swoją własną złotą nić i musi znaleźć własne wyjście z labiryntu.Bóg nie zszedł na ziemię, aby cierpienie znieść czy wyjaśnić, ale aby je napełnić swoją obecnością.Nikt nie jest tak bogaty, aby mógł się obyć bez uśmiechu, i nikt nie jest tak ubogi, aby go nie mógł podarowaćPrzez poszukiwanie szczęścia dla niego samego osiąga się tylko nudę i aby znaleźć szczęście, trzeba szukać czegoś innego niż szczęście.Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa.