Czy jest ta­ki mis­trz, który stworzył sa­mego siebie? 


czy-jest ­ki-mis­trz-który-stworzył-­mego-siebie 
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)czyjest ta­kimis­trzktórystworzyłsa­megosiebie czy jest ta­kijest ta­ki mis­trzktóry stworzyłstworzył sa­megoczy jest ta­ki mis­trzktóry stworzył sa­mego

Bo mo­je pra­wo to jest pańskie lewo I znów każe jej być do gra­nic praktyczną. Mis­trz podręczności. -Chemik -a
bo-mo­-pra­wo-to jest pańskie-lewo-i-znów-każe-jej-być-do gra­nic-praktyczną-mis­trz-podręcznoś
Mis­trz krzyw­dy Ci nie zro­bi, prędzej na nim ją do­konasz ... -Cykam
mis­trz-krzyw­dy-ci nie zro­bi-prędzej-na nim-ją do­konasz
Uważam za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście stworzył sobie sam, który stworzył je silną wolą i energią. -Anonim
uważam-za-szczęśliwego-tego-który-szczęście-swoje-zawdzięcza-naturze-ale-podziwiam-i-szanuję-tego-który-szczęście-stworzył-sobie-sam
Mis­trz uczuł w swej pier­si dech nies­kończo­ności, potężny jak ocean, gdy się pianą zwełni  -Leopold Staff
mis­trz-uczuł-w swej-pier­-dech-nies­kończo­noś-potężny-jak ocean-gdy ę-pianą-zweł