. . . czy kiedy się kogoś kocha, to się go poniża?


czy-kiedy-ę-kogoś-kocha-to-ę-go-poniża
borys pasternakczykiedysiękogośkochatogoponiżaczyczy kiedykiedy sięsię kogośkogoś kochasię gogo poniżaczy kiedyczy kiedy siękiedy się kogośsię kogoś kochasię go poniżaczy kiedy sięczy kiedy się kogośkiedy się kogoś kochaczy kiedy się kogośczy kiedy się kogoś kocha

Gdy się kocha, traci się wolność - jest jednak różnica, czy kocha się kogoś, kto rości sobie do nas pewne prawa, czy kogoś, kto żadnych praw nie przyznaje. -Simone de Beauvoir
gdy-ę-kocha-traci-ę-wolność-jest-jednak-różnica-czy-kocha-ę-kogoś-kto-roś-sobie-do-nas-pewne-prawa-czy-kogoś-kto-żadnych-praw-nie
Zawsze twierdziłem, że gdy się prawdziwie kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. -Giovanni Giacomo Casanova
zawsze-twierdziłem-że-gdy-ę-prawdziwie-kogoś-kocha-wierność-nie-jest-żadną-zasługą
Wtedy kochasz lub czcisz kogoś, kiedy czujesz, że mógłbyś być jego sługą; wtedy gardzisz lub nienawidzisz kogoś, kiedy chciałbyś być jego panem. -Aleksander Świętochowski
wtedy-kochasz-lub-czcisz-kogoś-kiedy-czujesz-że-mógłbyś-być-jego-sługą-wtedy-gardzisz-lub-nienawidzisz-kogoś-kiedy-chciałbyś-być-jego