Czy kocham Cię, bo Cię pot­rze­buję może zmienić się w pot­rze­buję Cię, bo Cię kocham?? Czy to ja próbuję sa­ma siebie okłamać? 


czy-kocham-cię-bo cię-pot­rze­buję-może-zmienić ę-w pot­rze­buję-cię-bo cię-kocham-czy-to ja próbuję-­-siebie-okłamać 
gold fishyczykochamciębo ciępot­rze­bujęmożezmienić sięw pot­rze­bujękochamto ja próbujęsa­masiebieokłamać czy kochamkocham ciębo cię pot­rze­bujępot­rze­buję możemoże zmienić sięzmienić się w pot­rze­bujęw pot­rze­buję ciębo cię kochamczy to ja próbujęto ja próbuję sa­masa­ma siebieczy kocham ciębo cię pot­rze­buję możepot­rze­buję może zmienić sięmoże zmienić się w pot­rze­bujęzmienić się w pot­rze­buję cięczy to ja próbuję sa­mato ja próbuję sa­ma siebiebo cię pot­rze­buję może zmienić siępot­rze­buję może zmienić się w pot­rze­bujęmoże zmienić się w pot­rze­buję cięczy to ja próbuję sa­ma siebiebo cię pot­rze­buję może zmienić się w pot­rze­bujępot­rze­buję może zmienić się w pot­rze­buję cię

Kocham Cię bo Cie potrzebuje.. Pot­rze­buje Cię bo kocham Cię... --Ewelcia92-
kocham-cię-bo cie-potrzebuje-pot­rze­buje-cię-bo kocham-cię
Dlacze­go jes­teś tak da­leko wte­dy gdy tak bar­dzo Cię pot­rze­buję blis­ko? Dlacze­go Cię nie ma gdy pot­rze­buję Two­jej obec­ności? Dlaczego...?  -Aleksandra_Czarna
dlacze­go-jes­teś-tak-da­leko-wte­dy-gdy-tak-bar­dzo-cię-pot­rze­buję-blis­ko-dlacze­go-cię-nie  gdy-pot­rze­buję-two­jej