Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło szerzyć dobro?


czy-nie-lepiej-byłoby-zamiast-tępić-zło-szerzyć-dobro
antoine marie roger de saint-exupéryczynielepiejbyłobyzamiasttępićzłoszerzyćdobroczy nienie lepiejlepiej byłobybyłoby zamiastzamiast tępićtępić złozło szerzyćszerzyć dobroczy nie lepiejnie lepiej byłobylepiej byłoby zamiastbyłoby zamiast tępićzamiast tępić złotępić zło szerzyćzło szerzyć dobroczy nie lepiej byłobynie lepiej byłoby zamiastlepiej byłoby zamiast tępićbyłoby zamiast tępić złozamiast tępić zło szerzyćtępić zło szerzyć dobroczy nie lepiej byłoby zamiastnie lepiej byłoby zamiast tępićlepiej byłoby zamiast tępić złobyłoby zamiast tępić zło szerzyćzamiast tępić zło szerzyć dobro

Czy nie lepiej byłoby, zamiast tępić zło, szerzyć dobro?Mu­sisz po­pełnić zło, aby umieć czy­nić dobro.Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe zło wielkie dobro zepsuje.Życie nasze byłoby piękne, gdybyśmy dostrzegali to, co niweczy nasze dobro. Najbardziej zaś dobro niweczy przesąd, że może nam je dać przemoc.Są sytuacje, w których zło działa szybko, gwałtownie, z nagłą, miażdżącą siłą. Natomiast dobro z reguły działa wolniej, potrzebuje czasu, aby się objawić i dać świadectwo. Więc dobro często się spóźnia i - przegrywa.Dobro i zło zawsze z sobą graniczą.