Czy nie lepiej byłoby, zamiast tępić zło, szerzyć dobro?


czy-nie-lepiej-byłoby-zamiast-tępić-zło-szerzyć-dobro
antoine de saint - exuperyczynielepiejbyłobyzamiasttępićzłoszerzyćdobroczy nienie lepiejlepiej byłobyzamiast tępićtępić złoszerzyć dobroczy nie lepiejnie lepiej byłobyzamiast tępić złoczy nie lepiej byłoby

Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło szerzyć dobro?Mu­sisz po­pełnić zło, aby umieć czy­nić dobro.Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe zło wielkie dobro zepsuje.Życie nasze byłoby piękne, gdybyśmy dostrzegali to, co niweczy nasze dobro. Najbardziej zaś dobro niweczy przesąd, że może nam je dać przemoc.Są sytuacje, w których zło działa szybko, gwałtownie, z nagłą, miażdżącą siłą. Natomiast dobro z reguły działa wolniej, potrzebuje czasu, aby się objawić i dać świadectwo. Więc dobro często się spóźnia i - przegrywa.Dobro i zło zawsze z sobą graniczą.