Czy nie lepiej i piękniej umrzeć podczas radosnego śmiechu z ręką niosącą do ust słodkie ciastko?


czy-nie-lepiej-i-piękniej-umrzeć-podczas-radosnego-śmiechu-z-ręką-niosącą-do-ust-słodkie-ciastko
zofia kucównaczynielepiejpiękniejumrzećpodczasradosnegośmiechurękąniosącądoustsłodkieciastkoczy nienie lepiejlepiej ii piękniejpiękniej umrzećumrzeć podczaspodczas radosnegoradosnego śmiechuśmiechu zz rękąręką niosącąniosącą dodo ustust słodkiesłodkie ciastkoczy nie lepiejnie lepiej ilepiej i pięknieji piękniej umrzećpiękniej umrzeć podczasumrzeć podczas radosnegopodczas radosnego śmiechuradosnego śmiechu zśmiechu z rękąz ręką niosącąręką niosącą doniosącą do ustdo ust słodkieust słodkie ciastkoczy nie lepiej inie lepiej i piękniejlepiej i piękniej umrzeći piękniej umrzeć podczaspiękniej umrzeć podczas radosnegoumrzeć podczas radosnego śmiechupodczas radosnego śmiechu zradosnego śmiechu z rękąśmiechu z ręką niosącąz ręką niosącą doręką niosącą do ustniosącą do ust słodkiedo ust słodkie ciastkoczy nie lepiej i piękniejnie lepiej i piękniej umrzećlepiej i piękniej umrzeć podczasi piękniej umrzeć podczas radosnegopiękniej umrzeć podczas radosnego śmiechuumrzeć podczas radosnego śmiechu zpodczas radosnego śmiechu z rękąradosnego śmiechu z ręką niosącąśmiechu z ręką niosącą doz ręką niosącą do ustręką niosącą do ust słodkieniosącą do ust słodkie ciastko

Na świecie nie ma nic piękniej­sze­go od po­budza­nia ludzi do śmiechu. -Marcel Achard
na świecie-nie  nic-piękniej­sze­go-od po­budza­nia-ludzi-do śmiechu
Podczas kazania czy podczas odczytu najlepszy sposób na samotność - to zdrzemnąć się. -Paul Claudel
podczas-kazania-czy-podczas-odczytu-najlepszy-sposób-na-samotność-to-zdrzemnąć-ę
Człowiek niedojrzały pragnie umrzeć chwalebnie za sprawę, podczas gdy dojrzały woli dla niej żyć w sposób godny. -William Stekel
człowiek-niedojrzały-pragnie-umrzeć-chwalebnie-za-sprawę-podczas-gdy-dojrzały-woli-dla-niej-żyć-w-sposób-godny
Lepiej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach. -Dolores Ibarruri
lepiej-umrzeć-stojąc-ż-żyć-na-kolanach
Lepiej skrócić o głowę niewinnego niż zawahać się podczas wojny. -Józef Stalin
lepiej-skróć-o-głowę-niewinnego-ż-zawahać-ę-podczas-wojny
Lepiej umrzeć od razu, niż cale życie spędzić w strachu. -Ezop
lepiej-umrzeć-od-razu-ż-cale-życie-spędzić-w-strachu