Czy to nie jest wielką rzeczą - znaczyć dla ko­goś wszystko? 


czy-to nie jest wielką-rzeczą- znaczyć-dla-ko­goś-wszystko 
bruno schulzczyto nie jest wielkąrzeczą znaczyćdlako­gośwszystko czy to nie jest wielkąto nie jest wielką rzeczą znaczyć dladla ko­gośczy to nie jest wielką rzeczą znaczyć dla ko­goś

Czy to nie jest wielka rzecz - znaczyć dla kogoś wszystko? -Bruno Schulz
czy-to-nie-jest-wielka-rzecz-znaczyć-dla-kogoś-wszystko
Czy to nie wiel­ka rzecz - znaczyć dla ko­goś wszystko?  -Bolesław Prus
czy-to nie wiel­ka-rzecz- znaczyć-dla-ko­goś-wszystko 
Nie wątpić, w sens ofiary wierzyć Jest rzeczą łatwą - by­wa wielką. -Jacek Kaczmarski
nie-wątpić-w sens-ofiary-wierzyć-jest-rzeczą-łatwą- by­wa-wielką
nie do przyznania naiw­ne uczu­cie niepewności że drgnienie i spojrzenie może znaczyć wszystko  -Cairean
nie do przyznania-naiw­ne-uczu­cie-niepewnoś-że-drgnienie-i spojrzenie-może-znaczyć-wszystko