Czy to Ty pat­rzyłeś mi w oczy, przechodząc do raju? 


czy-to ty pat­rzyłeś-mi w oczy-przechodząc-do raju 
emilia szumiłoczyto ty pat­rzyłeśmi w oczyprzechodzącdo raju czy to ty pat­rzyłeśto ty pat­rzyłeś mi w oczyczy to ty pat­rzyłeś mi w oczy

Czy wiesz, że Two­je oczy Spa­lają mnie jak ogień Gdy pat­rzę w Two­je oczy Zaczy­na się dzień kiedy tak pat­rzę w two­je oczy święte obrazy czy nie wys­tar­czy, że się kochamy czy mu­simy jeszcze być razem Let­nim dniem, w kapeluszu wi­tam cię przy pociągu. Ma­lino­wym pocałunkiem zat­rzy­mam cię przy sobie. Wiatr zer­wał się te­go ranka gdy pat­rzyłeś mi w oczy. Nie mówi się o tym, co działo się pod po­wieką nocy. Naj­piękniej­szy jest dzień rozświet­lo­ny twoim uśmiechem. I chcę się kochać, tak bar­dzo chcę się kochać! Gdy widzi się ciebie, pat­rzące­go na mnie, nie widzące­go ni­kogo innego.  Pat­rzysz na łzy, a po­win­naś w oczy Łzy wys­chną, oczy płonąć będą... Pat­rzysz na krew, a po­win­naś w rany Te ra­ny się nie zabliźnią... Pat­rzysz widzisz, nie dostrzegasz Krwa­wiące­go serca... *** *** *** MP - W ko­go uwie­rzyłeś? - W Boga. - A po Bogu? - W siebie. - A po so­bie wiem że wiara czy­ni cuda.Za­pat­rze­ni Są czy ich nie ma? Styg­nie herbata w której pływa ka­wałek cyt­ry­ny leniwy… Czas, które­go dla nich nie ma… Są tyl­ko Oni Je­go dłonie, Usta Oczy Jej... Za­pat­rze­ni w dzieła sztuki… I ta zimna, chłod­na herbata (jej uśmiech, pocałunek) w której pływa ka­wałek cyt­ry­ny leniwy… Czas, które­go brak… Za­pat­rze­ni Są czy ich nie ma ? Bo chce­my zamykać…