Czy to nie śmieszne: nawet nasze czasy będą kiedyś nazywali dobrymi dawnymi czasami.


czy-to-nie-śmieszne-nawet-nasze-czasy-będą-kiedyś-nazywali-dobrymi-dawnymi-czasami
alberto moraviaczytonieśmiesznenawetnaszeczasybędąkiedyśnazywalidobrymidawnymiczasaminie śmiesznenawet naszenasze czasyczasy będąbędą kiedyśkiedyś nazywalinazywali dobrymidobrymi dawnymidawnymi czasamiczy to nienawet nasze czasynasze czasy będączasy będą kiedyśbędą kiedyś nazywalikiedyś nazywali dobryminazywali dobrymi dawnymidobrymi dawnymi czasamiczy to nie śmiesznenawet nasze czasy będąnasze czasy będą kiedyśczasy będą kiedyś nazywalibędą kiedyś nazywali dobrymikiedyś nazywali dobrymi dawnyminazywali dobrymi dawnymi czasaminawet nasze czasy będą kiedyśnasze czasy będą kiedyś nazywaliczasy będą kiedyś nazywali dobrymibędą kiedyś nazywali dobrymi dawnymikiedyś nazywali dobrymi dawnymi czasami

Teraźniejszość to stan między dawnymi dobrymi czasami i piękniejszą przyszłością. -Anonim
teraźniejszość-to-stan-między-dawnymi-dobrymi-czasami-i-piękniejszą-przyszłośą
Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście. -Wacław Buryła
czasami-trzeba-usiąść-obok-i-czyjąś-dłoń-zamknąć-w-swojej-dłoni-wtedy-nawet-łzy-będą-smakować-jak-szczęście
Czasami nawet, gdy przegrywmy, jesteśmy wygrani, czasami, gdy wygrywamy, jesteśmy przegrani. Między piekłem a niebem. -Anonim
czasami-nawet-gdy-przegrywmy-jesteśmy-wygrani-czasami-gdy-wygrywamy-jesteśmy-przegrani-między-piekłem-a-niebem
Być może istnieją czasy piękniejsze ale te są nasze. -Jean Paul Sartre
być-może-istnieją-czasy-piękniejsze-ale-te-są-nasze