Czy to nie jest wielka rzecz - znaczyć dla kogoś wszystko?


czy-to-nie-jest-wielka-rzecz-znaczyć-dla-kogoś-wszystko
bruno schulzczytoniejestwielkarzeczznaczyćdlakogośwszystkonie jestjest wielkawielka rzeczrzeczznaczyćznaczyć dladla kogośkogoś wszystkoczy to nienie jest wielkajest wielka rzeczwielka rzeczznaczyć dlaznaczyć dla kogośdla kogoś wszystkoczy to nie jestnie jest wielka rzeczjest wielka rzeczznaczyć dla kogośznaczyć dla kogoś wszystkoczy to nie jest wielkanie jest wielka rzeczznaczyć dla kogoś wszystko

Czy to nie jest wielką rzeczą - znaczyć dla ko­goś wszystko? Czy to nie wiel­ka rzecz - znaczyć dla ko­goś wszystko? Jeśli dla kogoś nie ma już nic świętego, to wszystko staje się znów dla niego święte w sposób bardziej ludzki.Na czym właściwie polega niezadowolenie? Jest ciepło, a mimo to trzęsie cię. Jesteś najedzony, a mimo to głód ci doskwiera. Jesteś kochany, a mimo to szukasz nowych wrażeń. A wszystko to wynika z prostego faktu, że istnieje czas, ten cholerny Czas. Koniec życia nie wydaje się taki odległy, widzisz go wyraźnie niczym linię namalowaną na mecie. Bez przerwy zadajesz sobie pytania: Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie.Gdy się kocha, traci się wolność - jest jednak różnica, czy kocha się kogoś, kto rości sobie do nas pewne prawa, czy kogoś, kto żadnych praw nie przyznaje.