Czy to w sporcie, czy w polityce - trudniej być zawodnikiem niż kibicem.


czy-to-w-sporcie-czy-w-polityce-trudniej-być-zawodnikiem-ż-kibicem
krystyna sylwestrzakczytosporcieczypolitycetrudniejbyćzawodnikiemniżkibicemw sporcieczy ww politycepolitycetrudniejtrudniej byćbyć zawodnikiemzawodnikiem niżniż kibicemczy to wczy w politycew politycetrudniej byćtrudniej być zawodnikiembyć zawodnikiem niżzawodnikiem niż kibicemczy to w sporcieczy w politycetrudniej być zawodnikiemtrudniej być zawodnikiem niżbyć zawodnikiem niż kibicemtrudniej być zawodnikiem niżtrudniej być zawodnikiem niż kibicem

Czy przypuszczasz, że można się kochać bez tego, aby coś myśleć i wygłaszać jakieś słowa lub bodaj porozumiewać się? Czy sądzisz, że trudniej jest spłodzić argument niż dziecko?A dziś już nie wiem, Czy być tu, czy uciec. Czy trwać tu, czy smutkiem Kochać się bez granic. Lecz wyb­ra­nek sercem, Miłość mą chce zranić.kiedy tak pat­rzę w two­je oczy święte obrazy czy nie wys­tar­czy, że się kochamy czy mu­simy jeszcze być razem Spra­wa nie jest pros­ta Iść i przepędzić Czy usiąść i po­zos­tać Czy wyt­knąć pal­cem Grzechy podłe Bo świadome Czy wy­kazać miłosier­dziem Wy­baczyć I po­now­nie być zdradzo­nym Czy wojnę toczyć Prze­ciw bliźnim Jeszcze swoim Czy dzielić na sor­ty I syczeć W pos­tbol­sze­wic­kie oczy Od­sunąć po­gardę Wiedzę i lo­gikę I po­dać rękę Is­ka­riocie Czy­li Ju­daszo­wi A po­tem podzielić Tra­giczne lo­sy Troi Nie ma znacze­nia, czy coś pow­sta­wało pięć mi­nut, czy tydzień, czy ar­tysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt.****** *** Każde­go dnia usycham z tęsknoty... ...wys­chnę, jak liść zdmuchnięty je­sien­nym wiatrem i ani śla­du po nim... Roz­wieje mnie wściekle... Nikt mnie już nie rozpozna, nie zobaczy, nie dotknie... Przestanę - czuć, - być, - chcieć... Czy wte­dy zatęsknisz??? Czy będzie Ci mnie brakować??? Czy wte­dy pomyślisz JAK JA JĄ KOCHAŁEM.... Czy ja to usłyszę? Czy Two­ja myśl dot­rze do mnie, a MO­JE SER­CE się ucieszy...? Czy tam gdzieś... po DRU­GIEJ STRO­NIE TĘCZY poczuję, że TĘSKNIŁEŚ??? ****** ***