Czy trzeba się tu dobrze zachować, czy też już tu byli Niemcy?


czy-trzeba-ę-dobrze-zachować-czy-też-już-byli-niemcy
kurt tucholskyczytrzebasiędobrzezachowaćczyteżjużbyliniemcyczy trzebatrzeba siętu dobrzedobrze zachowaćczy teżteż jużjuż tutu bylibyli niemcyczy trzeba siętrzeba się tusię tu dobrzetu dobrze zachowaćczy też jużteż już tujuż tu bylitu byli niemcyczy trzeba się tutrzeba się tu dobrzesię tu dobrze zachowaćczy też już tuteż już tu bylijuż tu byli niemcyczy trzeba się tu dobrzetrzeba się tu dobrze zachowaćczy też już tu byliteż już tu byli niemcy

Wszelkie stadne skupiska to azyl dla beztalenci, bez względu na to, czy są zwolennikami Sołowjowa, Kanta czy Marksa. Prawdy szukają tylko samotnicy; zrywają ze wszystkimi, którzy kochają ją niedostatecznie. Czy istnieje na świecie coś, co zasługiwałoby na wierność? Takich rzeczy jest bardzo mało. Ja uważam, że trzeba być wiernym nieśmiertelności, tej drugiej, silniejszej formie życia. Trzeba zachować wierność wobec nieśmiertelności, trzeba być wiernym Chrystusowi!Czy trzeba umrzeć, aby zachować czyste ręce?Samodyscyplina zmusza do robiena tego, co do nas należy, ponieważ trzeba to zrobić - czy mamy na to ochotę czy też nie.A dziś już nie wiem, Czy być tu, czy uciec. Czy trwać tu, czy smutkiem Kochać się bez granic. Lecz wyb­ra­nek sercem, Miłość mą chce zranić.Trzeba walczyć o swoje marzenia, ale trzeba też wiedzieć, które drogi są nie do przebycia i zachować siły na przejście innym ścieżkami.Prze­syce­nie wiedzą po­budza niekiedy moją wrażli­wość na od­czu­wanie szczęścia. (czy­taj: po 12 godzi­nach męki, rozświet­liłem swoją ciem­notę; lub też czy­taj: zrzu­ciłem z barków ciężar niewie­dzy, al­bo czy­taj: nie czuję się już zes­tre­sowa­ny tym, że nic nie wiem).