Czy wiesz, że Two­je oczy Spa­lają mnie jak ogień Gdy pat­rzę w Two­je oczy Zaczy­na się dzień 


czy-wiesz-że two­-oczy-spa­lają-mnie-jak ogień-gdy-pat­rzę-w two­-oczy-zaczy­na ę-dzień 
kazik staszewskiczywieszże two­jeoczyspa­lająmniejak ogieńgdypat­rzęw two­jezaczy­na siędzień czy wieszże two­je oczyoczy spa­lająspa­lają mniemnie jak ogieńjak ogień gdygdy pat­rzępat­rzę w two­jew two­je oczyoczy zaczy­na sięzaczy­na się dzień że two­je oczy spa­lająoczy spa­lają mniespa­lają mnie jak ogieńmnie jak ogień gdyjak ogień gdy pat­rzęgdy pat­rzę w two­jepat­rzę w two­je oczyw two­je oczy zaczy­na sięoczy zaczy­na się dzień że two­je oczy spa­lają mnieoczy spa­lają mnie jak ogieńspa­lają mnie jak ogień gdymnie jak ogień gdy pat­rzęjak ogień gdy pat­rzę w two­jegdy pat­rzę w two­je oczypat­rzę w two­je oczy zaczy­na sięw two­je oczy zaczy­na się dzień że two­je oczy spa­lają mnie jak ogieńoczy spa­lają mnie jak ogień gdyspa­lają mnie jak ogień gdy pat­rzęmnie jak ogień gdy pat­rzę w two­jejak ogień gdy pat­rzę w two­je oczygdy pat­rzę w two­je oczy zaczy­na siępat­rzę w two­je oczy zaczy­na się dzień 

kiedy tak pat­rzę w two­je oczy święte obrazy czy nie wys­tar­czy, że się kochamy czy mu­simy jeszcze być razem  -liliowięc
kiedy-tak-pat­rzę-w two­-oczy-święte-obrazy-czy-nie wys­tar­czy-że ę-kochamy-czy-mu­simy-jeszcze-być-razem