Czy zdarzyło ci się wejść do jakiegoś pokoju i zapomnieć po co tam poszedłeś? Wydaje mi się, że w ten właśnie sposób upływa całe życie psa.


czy-zdarzyło-ę-wejść-do-jakiegoś-pokoju-i-zapomnieć-po-co-tam-poszedłeś-wydaje-mi-ę-że-w-ten-właśnie-sposób-upływa-całe-życie-psa
sue murphyczyzdarzyłosięwejśćdojakiegośpokojuzapomniećpocotamposzedłeśwydajemisiężetenwłaśniesposóbupływacałeżyciepsaczy zdarzyłozdarzyło cisię wejśćwejść dodo jakiegośjakiegoś pokojupokoju ii zapomniećzapomnieć popo coco tamtam poszedłeśwydaje mimi sięw tenten właśniewłaśnie sposóbsposób upływaupływa całecałe życieżycie psaczy zdarzyło cizdarzyło ci sięci się wejśćsię wejść dowejść do jakiegośdo jakiegoś pokojujakiegoś pokoju ipokoju i zapomnieći zapomnieć pozapomnieć po copo co tamco tam poszedłeśwydaje mi sięże w tenw ten właśnieten właśnie sposóbwłaśnie sposób upływasposób upływa całeupływa całe życiecałe życie psaczy zdarzyło ci sięzdarzyło ci się wejśćci się wejść dosię wejść do jakiegośwejść do jakiegoś pokojudo jakiegoś pokoju ijakiegoś pokoju i zapomniećpokoju i zapomnieć poi zapomnieć po cozapomnieć po co tampo co tam poszedłeśże w ten właśniew ten właśnie sposóbten właśnie sposób upływawłaśnie sposób upływa całesposób upływa całe życieupływa całe życie psaczy zdarzyło ci się wejśćzdarzyło ci się wejść doci się wejść do jakiegośsię wejść do jakiegoś pokojuwejść do jakiegoś pokoju ido jakiegoś pokoju i zapomniećjakiegoś pokoju i zapomnieć popokoju i zapomnieć po coi zapomnieć po co tamzapomnieć po co tam poszedłeśże w ten właśnie sposóbw ten właśnie sposób upływaten właśnie sposób upływa całewłaśnie sposób upływa całe życiesposób upływa całe życie psa

dob­re życie upływa szyb­ko jak dob­rze spedzo­ny dzień z przy­jaciółmi złe życie upływa wol­no jak czas w pra­cy której nie cierpisz... -Ciarka
dob­re-życie-upływa-szyb­ko-jak dob­rze-spedzo­ny-dzień-z przy­jaciółmi-złe-życie-upływa-wol­no-jak czas-w pra­cy
W świetle prawdziwego znaczenia wszystko, co ważne, staje się trywialne, tak jak całe życie wydaje się niczym wobec śmierci. -Anonim
w-świetle-prawdziwego-znaczenia-wszystko-co-ważne-staje-ę-trywialne-tak-jak-całe-życie-wydaje-ę-niczym-wobec-śmierci
Każdy rodzaj pokoju z naszymi współobywatelami wydaje mi się lepszy niż wojna domowa. -Anonim
każdy-rodzaj-pokoju-z-naszymi-współobywatelami-wydaje-mi-ę-lepszy-ż-wojna-domowa
Mój mąż i ja mamy zamiar albo kupić psa albo sprawić sobie dziecko. Trudno nam się zdecydować, czy zrujnować sobie dywan czy życie. -Rita Rudner
mój-mąż-i-ja-mamy-zamiar-albo-kupić-psa-albo-sprawić-sobie-dziecko-trudno-nam-ę-zdecydować-czy-zrujnować-sobie-dywan-czy-życie