Czymże jest bowiem rewizja procesu, jeśli nie nowym procesem wytoczonym pierwszym sędziom?


czymże-jest-bowiem-rewizja-procesu-śli-nie-nowym-procesem-wytoczonym-pierwszym-sędziom
emil zolaczymżejestbowiemrewizjaprocesujeślinienowymprocesemwytoczonympierwszymsędziomczymże jestjest bowiembowiem rewizjarewizja procesujeśli nienie nowymnowym procesemprocesem wytoczonymwytoczonym pierwszympierwszym sędziomczymże jest bowiemjest bowiem rewizjabowiem rewizja procesujeśli nie nowymnie nowym procesemnowym procesem wytoczonymprocesem wytoczonym pierwszymwytoczonym pierwszym sędziomczymże jest bowiem rewizjajest bowiem rewizja procesujeśli nie nowym procesemnie nowym procesem wytoczonymnowym procesem wytoczonym pierwszymprocesem wytoczonym pierwszym sędziomczymże jest bowiem rewizja procesujeśli nie nowym procesem wytoczonymnie nowym procesem wytoczonym pierwszymnowym procesem wytoczonym pierwszym sędziom

Najlepszym sposobem na rozpędzenie melancholii jest widok kryminalnego procesu, głupota bowiem sędziów bywa zazwyczaj niezwykle ucieszna.Człowiek jest procesem, ściślej - procesem swoich czynów.Czymże jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie py­ta, wiem. Jeśli py­tające­mu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem.Czymże jest życie, jeśli nie ustawiczną możliwością popełniania błędów.A czymże jest prawdziwa męskość, jeśli nie wymieszanymi w odpowiednich proporcjach klasą i szaleństwem?Ostatecznie bowiem czymże jest człowiek w przyrodzie? Nicością wobec nieskończoności, wszystkim wobec nicości, pośrodkiem między wszystkim a niczym. Jest nieskończenie oddalony od rozumienia ostateczności; cel rzeczy i ich początki są dlań na zawsze ukryte w nieprzeniknionej tajemnicy; równie niezdolny jest dojrzeć nicości, z której wyrwano, jak nieskończoności, w której go pogrążono.