Czymże jest bowiem rewizja procesu, jeśli nie nowym procesem wytoczonym pierwszym sędziom?


czymże-jest-bowiem-rewizja-procesu-śli-nie-nowym-procesem-wytoczonym-pierwszym-sędziom
emil zolaczymżejestbowiemrewizjaprocesujeślinienowymprocesemwytoczonympierwszymsędziomczymże jestjest bowiembowiem rewizjarewizja procesujeśli nienie nowymnowym procesemprocesem wytoczonymwytoczonym pierwszympierwszym sędziomczymże jest bowiemjest bowiem rewizjabowiem rewizja procesujeśli nie nowymnie nowym procesemnowym procesem wytoczonymprocesem wytoczonym pierwszymwytoczonym pierwszym sędziomczymże jest bowiem rewizjajest bowiem rewizja procesujeśli nie nowym procesemnie nowym procesem wytoczonymnowym procesem wytoczonym pierwszymprocesem wytoczonym pierwszym sędziomczymże jest bowiem rewizja procesujeśli nie nowym procesem wytoczonymnie nowym procesem wytoczonym pierwszymnowym procesem wytoczonym pierwszym sędziom

Najlepszym sposobem na rozpędzenie melancholii jest widok kryminalnego procesu, głupota bowiem sędziów bywa zazwyczaj niezwykle ucieszna. -Wiktor Hugo
najlepszym-sposobem-na-rozpędzenie-melancholii-jest-widok-kryminalnego-procesu-głupota-bowiem-sędziów-bywa-zazwyczaj-niezwykle-ucieszna
Człowiek jest procesem, ściślej - procesem swoich czynów. -Antonio Gramsci
człowiek-jest-procesem-śślej-procesem-swoich-czynów
Czymże jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie py­ta, wiem. Jeśli py­tające­mu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
czymże-jest czas-jeśli-nikt-mnie-o to nie py­-wiem-jeśli py­tają­mu-usiłuję-wytłumaczyć-nie wiem
Czymże jest życie, jeśli nie ustawiczną możliwością popełniania błędów. -Jalu Kurek
czymże-jest-życie-śli-nie-ustawiczną-możliwośą-popełniania-błędów
A czymże jest prawdziwa męskość, jeśli nie wymieszanymi w odpowiednich proporcjach klasą i szaleństwem? -Andrzej Sapkowski
a-czymże-jest-prawdziwa-męskość-śli-nie-wymieszanymi-w-odpowiednich-proporcjach-klasą-i-szaleństwem