Czymże jest dla naszego serca świat bez miłości? Latarnią czarnoksięską bez światła.


czymże-jest-dla-naszego-serca-świat-bez-miłoś-latarnią-czarnoksięską-bez-światła
johann wolfgang goetheczymżejestdlanaszegosercaświatbezmiłościlatarniączarnoksięskąświatłaczymże jestjest dladla naszegonaszego sercaserca światświat bezbez miłościlatarnią czarnoksięskączarnoksięską bezbez światłaczymże jest dlajest dla naszegodla naszego sercanaszego serca światserca świat bezświat bez miłościlatarnią czarnoksięską bezczarnoksięską bez światłaczymże jest dla naszegojest dla naszego sercadla naszego serca światnaszego serca świat bezserca świat bez miłościlatarnią czarnoksięską bez światłaczymże jest dla naszego sercajest dla naszego serca światdla naszego serca świat beznaszego serca świat bez miłości

Życie bez miłości to czarodziejska latarnia bez światła.Życie bez miłości to cza­rodziej­ska la­tar­nia bez światła.Świat bez miłości jest jak ziemia bez słońca.Mama. Prawda jest taka, że przy całej mojej miłości nie mogłem żyć z tą cierpliwością ślepą, bez słów, bez projektów. Nie mogłem żyć jej nieświadomym życiem. I przebiegłem świat, budowałem, tworzyłem, spalałem istnienia. Moje dni były wypełnione po brzegi - ale nic nie wypełniło mi serca, jak.Świat bez miłości to świat bez wartości.O ile pros­tszy byłby świat bez miłości, jed­nak nie da czy­tać się książki bez treści.