Czymże jest nazwa? To, co zowiem różą, pod inną nazwą równie by pachniało.


czymże-jest-nazwa-to-co-zowiem-różą-pod-inną-nazwą-równie-by-pachniało
william shakespeareczymżejestnazwatocozowiemróżąpodinnąnazwąrówniebypachniałoczymże jestjest nazwaco zowiemzowiem różąpod innąinną nazwąnazwą równierównie byby pachniałoczymże jest nazwaco zowiem różąpod inną nazwąinną nazwą równienazwą równie byrównie by pachniałopod inną nazwą równieinną nazwą równie bynazwą równie by pachniałopod inną nazwą równie byinną nazwą równie by pachniało

Pod nazwą ro­zumu - na­miętność i przesąd rządzą światem. -John Wesley
pod-nazwą-ro­zumu- na­miętność-i przesąd-rządzą-światem
Sprawiedliwość jest pustą nazwą. To, co ktoś zdobywa i utrzymuje pracowitością i ryzykiem - to jego. -Thomas Hobbes
sprawiedliwość-jest-pustą-nazwą-to-co-ktoś-zdobywa-i-utrzymuje-pracowitośą-i-ryzykiem-to-jego
Doświadczenie – nazwa jaką dajemy naszym błędom -Oscar Wilde
doświadczenie-nazwa-jaką-dajemy-naszym-błędom