Czym się strułeś, tym się lecz.


czym-ę-strułeś-tym-ę-lecz
anonimczymsięstrułeśtymleczczym sięsię strułeśtym sięsię leczczym się strułeśtym się lecz

Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach.Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety tym czym nie są.Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety czym nie są.Smak publiczności, jak każdy inny, łaknie tego czym jest najobficiej karmiony. Smak publiczności jest jej nawykiem. Publiczność nie dba o źródło tego czym się żywi, lecz dostosowuje się do tego czego jej się dostarcza.Człowiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym chciałby byćDla nas nie ma istotnego znaczenia to, o czym myślimy, lecz to, co o tym myślimy.