Czym dla pta­ka są skrzydła, tym dla człowieka jest przy­jaźń: wzno­si go po­nad proch ziemi.


czym-dla-pta­ka-są skrzydła-tym-dla-człowieka-jest przy­jaźń-wzno­-go po­nad-proch-ziemi
zenta maurina raudiveczymdlapta­kasą skrzydłatymczłowiekajest przy­jaźńwzno­sigo po­nadprochziemiczym dladla pta­kapta­ka są skrzydłatym dladla człowiekaczłowieka jest przy­jaźńwzno­si go po­nadgo po­nad prochproch ziemiczym dla pta­kadla pta­ka są skrzydłatym dla człowiekadla człowieka jest przy­jaźńwzno­si go po­nad prochgo po­nad proch ziemiczym dla pta­ka są skrzydłatym dla człowieka jest przy­jaźńwzno­si go po­nad proch ziemi

Czym dla ptaka są skrzydła, tym dla człowieka przyjaźń: wznosi go ponad proch ziemi. -Zenta Maurina Raudive
czym-dla-ptaka-są-skrzydła-tym-dla-człowieka-przyjaźń-wznosi-go-ponad-proch-ziemi
Czym sen dla ciała, tym przy­jaźń dla ducha - odświeża siły. -Cyceron
czym-sen-dla-ciała-tym-przy­jaźń-dla-ducha- odświeża-ły
Czym jest słońce dla ziemi, tym miłość dla duszy. -Honore de Balzac
czym-jest-słoń-dla-ziemi-tym-miłość-dla-duszy
Grzeczność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku. -Artur Schopenhauer
grzeczność-jest-dla-człowieka-tym-czym-ciepło-dla-wosku
Grzeszność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku. -Artur Schopenhauer
grzeszność-jest-dla-człowieka-tym-czym-ciepło-dla-wosku
Fikcja jest tym dla dorosłego człowieka czym zabawa dla dziecka. -Robert Louis Stevenson
fikcja-jest-tym-dla-dorosłego-człowieka-czym-zabawa-dla-dziecka