Czym jest stan trzeci? - Wszystkim. Czym był on dotąd? - Niczym. Czego żąda? - Być czymś.


czym-jest-stan-trzeci-wszystkim-czym-był-on-dotąd-niczym-czego-żąda-być-czymś
emmanuel sieyesczymjeststantrzeciwszystkimbyłondotądniczymczegożądabyćczymśczym jestjest stanstan trzeciwszystkimczym byłbył onon dotądniczymczego żądabyćbyć czymśczym jest stanjest stan trzeciczym był onbył on dotądbyć czymśczym jest stan trzeciczym był on dotąd

Czym jest Bóg? Wszystkim co widzisz i wszystkim, czego nie widzisz. -Seneka
czym-jest-bóg-wszystkim-co-widzisz-i-wszystkim-czego-nie-widzisz
Możemy być tyl­ko tym, czym jes­teśmy, niczym więcej i niczym mniej. -Terry Goodkind
możemy-być-tyl­ko-tym-czym-jes­teśmy-niczym-więcej-i niczym-mniej
Le­piej być niena­widzo­nym za to, czym się jest, niż być kocha­nym za to, czym się nie jest. -André Gide
le­piej-być-niena­widzo­nym-za to-czym ę-jest-ż-być-kocha­nym-za to-czym ę-nie jest
Człowiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym chciałby być -Zbigniew Herbert
człowiek-jest-nie-tylko-tym-czym-jest-ale-tym-czym-chciałby-być