Czym pas korkowy dla pływaka, tym dobry humor i wesołość dla człowieka: ułatwia mu pływanie po morzu życia.


czym-korkowy-dla-pływaka-tym-dobry-humor-i-wesołość-dla-człowieka-ułatwia-mu-pływanie-po-morzu-życia
karol juliusz weberczymkorkowydlapływakatymdobryhumorwesołośćczłowiekaułatwiamupływaniepomorzużyciaczym paspas korkowykorkowy dladla pływakatym dobrydobry humori wesołośćwesołość dladla człowiekaułatwia mumu pływaniepływanie popo morzumorzu życiaczym pas korkowypas korkowy dlakorkowy dla pływakatym dobry humordobry humor ihumor i wesołośći wesołość dlawesołość dla człowiekaułatwia mu pływaniemu pływanie popływanie po morzupo morzu życiaczym pas korkowy dlapas korkowy dla pływakatym dobry humor idobry humor i wesołośćhumor i wesołość dlai wesołość dla człowiekaułatwia mu pływanie pomu pływanie po morzupływanie po morzu życiaczym pas korkowy dla pływakatym dobry humor i wesołośćdobry humor i wesołość dlahumor i wesołość dla człowiekaułatwia mu pływanie po morzumu pływanie po morzu życia

Grzeczność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku.Grzeszność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku.Fikcja jest tym dla dorosłego człowieka czym zabawa dla dziecka.Fik­cja jest tym dla do­rosłego człowieka czym za­bawa dla dziecka.Czym dla ptaka są skrzydła, tym dla człowieka przyjaźń: wznosi go ponad proch ziemi.Czym dla pta­ka są skrzydła, tym dla człowieka jest przy­jaźń: wzno­si go po­nad proch ziemi.