Czym mniej ludzi kocham, tym bardziej mi się serce rozszerza.


czym-mniej-ludzi-kocham-tym-bardziej-mi-ę-serce-rozszerza
karol irzykowskiczymmniejludzikochamtymbardziejmisięsercerozszerzaczym mniejmniej ludziludzi kochamtym bardziejbardziej mimi sięsię serceserce rozszerzaczym mniej ludzimniej ludzi kochamtym bardziej mibardziej mi sięmi się sercesię serce rozszerzaczym mniej ludzi kochamtym bardziej mi siębardziej mi się sercemi się serce rozszerzatym bardziej mi się sercebardziej mi się serce rozszerza

Im bardziej uszlachetniasz swe serce, tym oblicze twej sztuki bardziej prawe. -Leopold Staff
im-bardziej-uszlachetniasz-swe-serce-tym-oblicze-twej-sztuki-bardziej-prawe
Im jestem starszy, tym bardziej chce mi się śmiać i tym mniej się śmieję. Zaś dowcipów nie opowiadam prawie nigdy. -Sławomir Mrożek
im-jestem-starszy-tym-bardziej-chce-mi-ę-śmiać-i-tym-mniej-ę-śmieję-zaś-dowcipów-nie-opowiadam-prawie-nigdy
Im bardziej człowiek trzyma się prawdy, tym mniej może liczyć na to, że mu uwierzą. -John Galsworthy
im-bardziej-człowiek-trzyma-ę-prawdy-tym-mniej-może-liczyć-na-to-że-mu-uwierzą
Mity są tym bardziej nieśmiertelne, im mniej sensowne. -Anonim
mity-są-tym-bardziej-nieśmiertelne-im-mniej-sensowne