Czym może oka­zać się całe życie dla jed­ne­go dnia? Może przeżyje­my w nim parę lat...?Na pożeg­na­nie kil­ka słów w Twoich oczach. Wróci­my bez śla­du łez, których nie sposób będzie wy­suszyć. Ten poszar­pa­ny od­dech, który zawęża ob­raz do jed­nej krop­li wy­sychającej na roz­grza­nym od wspom­nień policzku...  


czym-może-oka­zać ę-całe-życie-dla-jed­ne­go-dnia-może-przeżyje­my-w nim-ę-latna-pożeg­na­nie-kil­ka-słów-w twoich-oczach
starlightczymmożeoka­zać sięcałeżyciedlajed­ne­godniamożeprzeżyje­myw nimparęlatnapożeg­na­niekil­kasłóww twoichoczachwróci­my bezśla­dułezktórychnie sposóbbędziewy­suszyćten poszar­pa­nyod­dechktóryzawężaob­razdo jed­nejkrop­liwy­sychającejna roz­grza­nymod wspom­nieńpoliczku czym możemoże oka­zać sięoka­zać się całecałe życieżycie dladla jed­ne­gojed­ne­go dniamoże przeżyje­myprzeżyje­my w nimw nim parępożeg­na­nie kil­kakil­ka słówsłów w twoichw twoich oczachwróci­my bez śla­duśla­du łezktórych nie sposóbnie sposób będziebędzie wy­suszyćten poszar­pa­ny od­dechktóry zawężazawęża ob­razob­raz do jed­nejdo jed­nej krop­likrop­li wy­sychającejwy­sychającej na roz­grza­nymna roz­grza­nym od wspom­nieńod wspom­nień policzkupoliczku  czym może oka­zać sięmoże oka­zać się całeoka­zać się całe życiecałe życie dlażycie dla jed­ne­godla jed­ne­go dniamoże przeżyje­my w nimprzeżyje­my w nim parępożeg­na­nie kil­ka słówkil­ka słów w twoichsłów w twoich oczachwróci­my bez śla­du łezktórych nie sposób będzienie sposób będzie wy­suszyćktóry zawęża ob­razzawęża ob­raz do jed­nejob­raz do jed­nej krop­lido jed­nej krop­li wy­sychającejkrop­li wy­sychającej na roz­grza­nymwy­sychającej na roz­grza­nym od wspom­nieńna roz­grza­nym od wspom­nień policzkuod wspom­nień policzku  

Lek­cja dla jed­ne­go człowieka to dla dru­giego his­to­ria, ale często his­to­ria jed­ne­go człowieka dla dru­giego może oka­zać się lekcją. -Cecelia Ahern
lek­cja-dla-jed­ne­go-człowieka-to dla-dru­giego-his­to­ria-ale-często-his­to­ria-jed­ne­go-człowieka-dla-dru­giego-może-oka­zać ę
To, co w życiu doczes­nym naj­cenniej­sze, może oka­zać się bez znacze­nia dla życia wiecznego. -Józef Stanisław Tischner
to-co w życiu-doczes­nym-naj­cenniej­sze-może-oka­zać ę-bez-znacze­nia-dla-życia-wiecznego