Czyn jako cnota sam w sobie mieści nagrodę.


czyn-jako-cnota-sam-w-sobie-mieś-nagrodę
walter scottczynjakocnotasamsobiemieścinagrodęczyn jakojako cnotacnota samsam ww sobiesobie mieścimieści nagrodęczyn jako cnotajako cnota samcnota sam wsam w sobiew sobie mieścisobie mieści nagrodęczyn jako cnota samjako cnota sam wcnota sam w sobiesam w sobie mieściw sobie mieści nagrodęczyn jako cnota sam wjako cnota sam w sobiecnota sam w sobie mieścisam w sobie mieści nagrodę

Czyn ja­ko cno­ta sam w so­bie mieści nagrodę.Ogromne nieporozumienie bierze się stąd, że większość ludzi traktuje swoje przywileje jako nagrodę.Czułość rodzi się w chwili, gdy człowiek zostaje wyrzucony na próg dojrzałości i poniewczasie zaczyna uświadamiać sobie zalety dzieciństwa, z których jako dziecko nie zdawał sobie sprawy.Cóż za dziwną naturę ma człowiek! Wyobraża sobie mianowicie, że cierpienia, które sam znosi, są ogromne, a te, które zadaje - znikome. Jedne bowiem sam odczuwa, drugich zaś nie.Cnota skarb wieczny, cnota klejnot drogi.Kto nie patrzy na życie jako na samounicestwiającą się iluzję, tkwi jeszcze sam w życiu.