Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.


czynnie-współczuj-w-cierpieniu-chętnie-spiesz-z-pociechą-radą-pomocą-sercem
stefan wyszyński kardczynniewspółczujcierpieniuchętniespieszpociechąradąpomocąsercemczynnie współczujwspółczuj ww cierpieniuchętnie spieszspiesz zz pociechączynnie współczuj wwspółczuj w cierpieniuchętnie spiesz zspiesz z pociechączynnie współczuj w cierpieniuchętnie spiesz z pociechą

Mas­ka­rada - pa­rada pa­piero­wych twarzy.... Mas­ka­rada.... Skryj swą twarz, aby uk­ryć się przed światem... Upiór w operze Rada: Dobra rada nie głaszcz gada.Śpiesz się powoli!Śpiesz się powoli, a unikniesz błędów.Spiesz się po­woli, a unik­niesz błędów.Łzy są pociechą nieszczęśliwych.