Czys­te­go tchnienia bez prze­bacze­nia nie ma, Bo­les­na praw­da niż cu­kier­ko­we kłam­stwa. by~ Hemp Gru - Dwa Spojrzenia 


czys­te­go-tchnienia-bez-prze­bacze­nia-nie -bo­­na-praw­da-ż-cu­kier­ko­we-kłam­stwa-by~-hemp-gru- dwa-spojrzenia 
hempczys­te­gotchnieniabezprze­bacze­nianie mabo­les­napraw­daniżcu­kier­ko­wekłam­stwaby~hempgru dwaspojrzenia czys­te­go tchnieniatchnienia bezbez prze­bacze­niaprze­bacze­nia nie mabo­les­na praw­dapraw­da niżniż cu­kier­ko­wecu­kier­ko­we kłam­stwaby~ hemphemp gru dwa spojrzenia czys­te­go tchnienia beztchnienia bez prze­bacze­niabez prze­bacze­nia nie mabo­les­na praw­da niżpraw­da niż cu­kier­ko­weniż cu­kier­ko­we kłam­stwaby~ hemp gruczys­te­go tchnienia bez prze­bacze­niatchnienia bez prze­bacze­nia nie mabo­les­na praw­da niż cu­kier­ko­wepraw­da niż cu­kier­ko­we kłam­stwaczys­te­go tchnienia bez prze­bacze­nia nie mabo­les­na praw­da niż cu­kier­ko­we kłam­stwa

zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo
zna­jo­mość-trochę-praw­dy-wys­tar­czy-by skłamać-chy­ba-że w od­po­wied­ą-porę-zamilkniesz-bo-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest
tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ:
tak-jest z niemówieniem-praw­dy-kłamiesz-gdy-przep­­tasz-prawdę-z kłam­stwem-ponieważ-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest-mówieniem
Nie kłam­stwa, lecz praw­da za­bija nadzieję. -Jerzy Andrzejewski
nie-kłam­stwa-lecz-praw­da-za­bija-nadzieję
Praw­da do kłam­stwa jest po­dob­na z twarzy. -Alighieri Dante
praw­da-do kłam­stwa-jest po­dob­na-z twarzy
Nie znoszę kłam­stwa na czczo ani mil­cze­nia na trzeźwo. -Jerzy Broszkiewicz
nie-znoszę-kłam­stwa-na czczo-ani-mil­cze­nia-na trzeźwo