Czysta matematyka. A zera?


czysta-matematyka-a-zera
anonimczystamatematykazeraczysta matematyka

Zero do zera, a będzie kariera.Czasem aureola ma kształt zera.Inwazja degradacji: zera gromadzące się w miliony.Zera są jajkami znoszonymi przez inne cyfry.Matematyka jest miarą wszystkiego.Między duchem a materią pośredniczy matematyka.