Czysty automatyzm psychiczny, który ma służyć do wyrażania bądź w słowie, bądź w pamięci, bądź innym sposobem rzeczywistego funkcjonowania myśli. Dyktowanie myśli wolne od wszelkiej kontroli umysłu, poza wszelkimi względami etycznymi czy moralnymi. (o surrealizmie)


czysty-automatyzm-psychiczny-który-służyć-do-wyrażania-bądź-w-słowie-bądź-w-pamię-bądź-innym-sposobem-rzeczywistego-funkcjonowania
anonimczystyautomatyzmpsychicznyktórysłużyćdowyrażaniabądźsłowiepamięciinnymsposobemrzeczywistegofunkcjonowaniamyślidyktowaniemyśliwolneodwszelkiejkontroliumysłupozawszelkimiwzględamietycznymiczymoralnymisurrealizmieczysty automatyzmautomatyzm psychicznyktóry mama służyćsłużyć dodo wyrażaniawyrażania bądźbądź ww słowiebądź ww pamięcibądź innyminnym sposobemsposobem rzeczywistegorzeczywistego funkcjonowaniafunkcjonowania myślidyktowanie myślimyśli wolnewolne odod wszelkiejwszelkiej kontrolikontroli umysłupoza wszelkimiwszelkimi względamiwzględami etycznymietycznymi czyczy moralnymi(o surrealizmie)czysty automatyzm psychicznyktóry ma służyćma służyć dosłużyć do wyrażaniado wyrażania bądźwyrażania bądź wbądź w słowiebądź w pamięcibądź innym sposobeminnym sposobem rzeczywistegosposobem rzeczywistego funkcjonowaniarzeczywistego funkcjonowania myślidyktowanie myśli wolnemyśli wolne odwolne od wszelkiejod wszelkiej kontroliwszelkiej kontroli umysłupoza wszelkimi względamiwszelkimi względami etycznymiwzględami etycznymi czyetycznymi czy moralnymi

dziew­czy­no jesienna bądź … ta­ka nienasycona niecodzienna ta­ka … jak na dworze burza z pioru­nami i wichurą która wszys­tko wzburza bądź ... moją obsesją głęboką życia refleksją moim bądź zniewoleniem zdu­mieniem i zwątpieniem ek­stazą bądź i szałem ma­gicznym zaklęciem które be­zus­tannie szeptałem Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na ! Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny.Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz Dot­knij mnie szep­tem swoich powiek Za­wieś na mnie myśli z ust stęsknionych Utul wykładziną przyszłych wspomnień Zbaw su­mienie uścis­kiem języków Bądź mi Bądź mym ocaleniem.