Czytaj uważnie Twoją umowę z wydawcą. Pamiętaj, że duży druk daje, a mały zabiera.


czytaj-uważnie-twoją-umowę-z-wydawcą-pamiętaj-że-ży-druk-daje-a-ły-zabiera
h. jackson brownczytajuważnietwojąumowęwydawcąpamiętajżedużydrukdajemałyzabieraczytaj uważnieuważnie twojątwoją umowęumowę zz wydawcąże dużyduży drukdruk dajemały zabieraczytaj uważnie twojąuważnie twoją umowętwoją umowę zumowę z wydawcąże duży drukduży druk dajea mały zabieraczytaj uważnie twoją umowęuważnie twoją umowę ztwoją umowę z wydawcąże duży druk dajeczytaj uważnie twoją umowę zuważnie twoją umowę z wydawcą

No jas­ne, że muszę uważać. Nie ro­bię nic in­ne­go, tyl­ko uważam. Uważnie pat­rzę i uważnie się budzę, uważnie wychodzę i z lękiem wra­cam, uważnie się kładę i uważnie udaję, że czy­tam. Uważnie go­tuję, uważnie się myję, uważnie nakładam ma­ke-up na pod­bi­te oko i śla­dy na szyi. Uważnie.Żeby nie zauważył.Mały dług stwarza dłużnika, duży wroga.Bardzo mały człowiek może rzucać bardzo duży cień.Nadchodzi taki czas, kiedy problem jest dość duży, by go zauważyć, i dość mały, by można go było rozwiązać.Ład­ny biust Nie za duży Nie za mały Push up-em Nieco podszyty Bielut­ki okrąglutki Niczym nie zakryty  Przys­tań na chwilkę czy­taj uważnie słowo po słowie trzeźwym umysłem i za­pamiętaj niewypowiedziane nie wydźwięczą jutra nieg­dyś przejrzyste myśli pielęgnowane poszły w niepamięć je­go słowem zbrukane spruł grzechem szatę niewinności