Czytanie gazet należy zaczynać od działu sportowego. Wiadomości sportowe odnotowują sukcesy ludzi, pierwsze stronice - porażki ludzi.


czytanie-gazet-należy-zaczynać-od-działu-sportowego-wiadomoś-sportowe-odnotowują-sukcesy-ludzi-pierwsze-stronice-porażki-ludzi
warren earlczytaniegazetnależyzaczynaćoddziałusportowegowiadomościsportoweodnotowująsukcesyludzipierwszestroniceporażkiludziczytanie gazetgazet należynależy zaczynaćzaczynać odod działudziału sportowegowiadomości sportowesportowe odnotowująodnotowują sukcesysukcesy ludzipierwsze stronicestroniceporażkiporażki ludziczytanie gazet należygazet należy zaczynaćnależy zaczynać odzaczynać od działuod działu sportowegowiadomości sportowe odnotowująsportowe odnotowują sukcesyodnotowują sukcesy ludzipierwsze stroniceporażki ludziczytanie gazet należy zaczynaćgazet należy zaczynać odnależy zaczynać od działuzaczynać od działu sportowegowiadomości sportowe odnotowują sukcesysportowe odnotowują sukcesy ludziczytanie gazet należy zaczynać odgazet należy zaczynać od działunależy zaczynać od działu sportowegowiadomości sportowe odnotowują sukcesy ludzi

Prawdziwe sukcesy rodzą się z miłości do ludzi.Zawsze można zaczynać od nowa; nic dziwnego, że tylu ludzi drepce w kółko.Trzech wrogich gazet bardziej należy się obawiać niż tysiąca bagnetów.Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowaliAby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić.Wszystko należy poświęcić człowiekowi. Tylko nie innych ludzi.