Czytanie i obowiązek to dwa niezbyt zgodne pojęcia. Najpiękniejsza książka, gdy musi być przeczytana, staje się wrogiem.


czytanie-i-obowiązek-to-dwa-niezbyt-zgodne-pojęcia-najpiękniejsza-książka-gdy-musi-być-przeczytana-staje-ę-wrogiem
antoni słonimskiczytanieobowiązektodwaniezbytzgodnepojęcianajpiękniejszaksiążkagdymusibyćprzeczytanastajesięwrogiemczytanie ii obowiązekdwa niezbytniezbyt zgodnezgodne pojęcianajpiękniejsza książkagdy musimusi byćbyć przeczytanastaje sięsię wrogiemczytanie i obowiązekobowiązek to dwadwa niezbyt zgodneniezbyt zgodne pojęciagdy musi byćmusi być przeczytanastaje się wrogiemi obowiązek to dwaobowiązek to dwa niezbytdwa niezbyt zgodne pojęciagdy musi być przeczytanaczytanie i obowiązek to dwai obowiązek to dwa niezbytobowiązek to dwa niezbyt zgodne

Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna.Książka jest utrwaleniem i umiejscowieniem w czasie płynnej treści przeżyć, czytanie to czynność odwrotna, powrót do gorącego wnętrza poprzez powierzchnię znaczeń i obrazów.Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Na przyjęciu powinno się jeść mądrze, ale niezbyt dużo, i mówić dużo, ale niezbyt mądrze.Dług ho­noro­wy: dwa pojęcia wyk­luczające się wzajemnie.Szczęście i nieszczęście: dwa pojęcia na określenie pracy Boga w człowieku.