Czytanie i obowiązek to dwa niezbyt zgodne pojęcia. Najpiękniejsza książka, gdy musi być przeczytana, staje się wrogiem.


czytanie-i-obowiązek-to-dwa-niezbyt-zgodne-pojęcia-najpiękniejsza-książka-gdy-musi-być-przeczytana-staje-ę-wrogiem
antoni słonimskiczytanieobowiązektodwaniezbytzgodnepojęcianajpiękniejszaksiążkagdymusibyćprzeczytanastajesięwrogiemczytanie ii obowiązekdwa niezbytniezbyt zgodnezgodne pojęcianajpiękniejsza książkagdy musimusi byćbyć przeczytanastaje sięsię wrogiemczytanie i obowiązekobowiązek to dwadwa niezbyt zgodneniezbyt zgodne pojęciagdy musi byćmusi być przeczytanastaje się wrogiemi obowiązek to dwaobowiązek to dwa niezbytdwa niezbyt zgodne pojęciagdy musi być przeczytanaczytanie i obowiązek to dwai obowiązek to dwa niezbytobowiązek to dwa niezbyt zgodne

Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna. -Witold Gombrowicz
moralność-musi-być-sama-w-stosunku-do-wszystkich-w-przeciwnym-razie-staje-ę-niesprawiedliwa-a-więc-niemoralna
Książka jest utrwaleniem i umiejscowieniem w czasie płynnej treści przeżyć, czytanie to czynność odwrotna, powrót do gorącego wnętrza poprzez powierzchnię znaczeń i obrazów. -Mieczysław Jastrun
książka-jest-utrwaleniem-i-umiejscowieniem-w-czasie-płynnej-treś-przeżyć-czytanie-to-czynność-odwrotna-powrót-do-gorącego-wnętrza-poprzez
Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz! -Eliza Orzeszkowa
jest-bowiem-na-świecie-książka-chleb-książka-skrzydło-książka-wino-książka-haszysz
Na przyjęciu powinno się jeść mądrze, ale niezbyt dużo, i mówić dużo, ale niezbyt mądrze. -William Somerset Maugham
na-przyjęciu-powinno-ę-ść-mądrze-ale-niezbyt-żo-i-mówić-żo-ale-niezbyt-mądrze
Dług ho­noro­wy: dwa pojęcia wyk­luczające się wzajemnie. -Tadeusz Gicgier
dług-ho­noro­wy-dwa-pojęcia-wyk­luczają ę-wzajemnie
Szczęście i nieszczęście: dwa pojęcia na określenie pracy Boga w człowieku. -Ina Seidel
szczęście-i-nieszczęście-dwa-pojęcia-na-określenie-pracy-boga-w-człowieku