Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.


czytanie-to-jest-odnajdywanie-własnych-bogactw-i-własnych-możliwoś-przy-pomocy-cudzych-słów
anonimczytanietojestodnajdywaniewłasnychbogactwmożliwościprzypomocycudzychsłówjest odnajdywanieodnajdywanie własnychwłasnych bogactwbogactw ii własnychwłasnych możliwościmożliwości przyprzy pomocypomocy cudzychcudzych słówczytanie to jestjest odnajdywanie własnychodnajdywanie własnych bogactwwłasnych bogactw ibogactw i własnychi własnych możliwościwłasnych możliwości przymożliwości przy pomocyprzy pomocy cudzychpomocy cudzych słówczytanie to jest odnajdywaniejest odnajdywanie własnych bogactwodnajdywanie własnych bogactw iwłasnych bogactw i własnychbogactw i własnych możliwościi własnych możliwości przywłasnych możliwości przy pomocymożliwości przy pomocy cudzychprzy pomocy cudzych słówczytanie to jest odnajdywanie własnychjest odnajdywanie własnych bogactw iodnajdywanie własnych bogactw i własnychwłasnych bogactw i własnych możliwościbogactw i własnych możliwości przyi własnych możliwości przy pomocywłasnych możliwości przy pomocy cudzychmożliwości przy pomocy cudzych słów

Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności, zaś na starość - z własnych trosk i cudzych przyjemności.Niekoniecznie musimy usuwać cudze zbrodnie przy pomocy własnych.Bywają specjaliści od pilnowania własnych praw i cudzych obowiązków.Dobrze się uczyć na własnych błędach, ale lepiej na cudzych.Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów.Uczy­my się na cudzych błędach, bo sta­ramy się nie pa­miętać własnych.