Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.


czytanie-to-jest-odnajdywanie-własnych-bogactw-i-własnych-możliwoś-przy-pomocy-cudzych-słów
anonimczytanietojestodnajdywaniewłasnychbogactwmożliwościprzypomocycudzychsłówjest odnajdywanieodnajdywanie własnychwłasnych bogactwbogactw ii własnychwłasnych możliwościmożliwości przyprzy pomocypomocy cudzychcudzych słówczytanie to jestjest odnajdywanie własnychodnajdywanie własnych bogactwwłasnych bogactw ibogactw i własnychi własnych możliwościwłasnych możliwości przymożliwości przy pomocyprzy pomocy cudzychpomocy cudzych słówczytanie to jest odnajdywaniejest odnajdywanie własnych bogactwodnajdywanie własnych bogactw iwłasnych bogactw i własnychbogactw i własnych możliwościi własnych możliwości przywłasnych możliwości przy pomocymożliwości przy pomocy cudzychprzy pomocy cudzych słówczytanie to jest odnajdywanie własnychjest odnajdywanie własnych bogactw iodnajdywanie własnych bogactw i własnychwłasnych bogactw i własnych możliwościbogactw i własnych możliwości przyi własnych możliwości przy pomocywłasnych możliwości przy pomocy cudzychmożliwości przy pomocy cudzych słów

Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności, zaś na starość - z własnych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec
Życie-człowieka-do-pewnego-wieku-składa-ę-z-własnych-trosk-i-własnych-przyjemnoś-zaś-na-starość-z-własnych-trosk-i-cudzych-przyjemnoś
Niekoniecznie musimy usuwać cudze zbrodnie przy pomocy własnych. -George Bernard Shaw
niekoniecznie-musimy-usuwać-cudze-zbrodnie-przy-pomocy-własnych
Bywają specjaliści od pilnowania własnych praw i cudzych obowiązków. -Tadeusz Kotarbiński
bywają-specjaliś-od-pilnowania-własnych-praw-i-cudzych-obowiązków
Dobrze się uczyć na własnych błędach, ale lepiej na cudzych. -Tomek Mieszkowski
dobrze-ę-uczyć-na-własnych-błędach-ale-lepiej-na-cudzych
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. -Niccolo Machiavelli
politykowi-nie-wolno-być-niewolnikiem-własnych-słów
Uczy­my się na cudzych błędach, bo sta­ramy się nie pa­miętać własnych. -Krio
uczy­my ę-na cudzych-błędach-bo sta­ramy ę-nie pa­mięć-własnych