Dźwięki modlitwy, zaklęć zlewały się tu zawsze z dźwiękami policzków. Zwykle ktoś kogoś bił, gdy mowa była o Bogu.


dźwięki-modlitwy-zaklęć-zlewały-ę-zawsze-z-dźwiękami-policzków-zwykle-ktoś-kogoś-bił-gdy-mowa-była-o-bogu
stanisław leopold brzozowskidźwiękimodlitwyzaklęćzlewałysięzawszedźwiękamipoliczkówzwyklektośkogośbiłgdymowabyłabogudźwięki modlitwyzaklęć zlewałyzlewały siętu zawszezawsze zz dźwiękamidźwiękami policzkówzwykle ktośktoś kogośkogoś biłgdy mowamowa byłabyła oo boguzaklęć zlewały sięzlewały się tusię tu zawszetu zawsze zzawsze z dźwiękamiz dźwiękami policzkówzwykle ktoś kogośktoś kogoś biłgdy mowa byłamowa była obyła o boguzaklęć zlewały się tuzlewały się tu zawszesię tu zawsze ztu zawsze z dźwiękamizawsze z dźwiękami policzkówzwykle ktoś kogoś biłgdy mowa była omowa była o boguzaklęć zlewały się tu zawszezlewały się tu zawsze zsię tu zawsze z dźwiękamitu zawsze z dźwiękami policzkówgdy mowa była o bogu

Miłość jest najpiękniejszą religią - ktoś, kto kogoś kocha, odda mu wszystko bez modlitwy...Ogólnie uj­mując , rzecz była ciut sprośna : ......On Ją wiel­bił cicho Ona była głośna ...... றiℓℓ...Jeden jęk rodzącej niewiasty jest milszy Bogu, niż posty i bezmyślne modlitwy.Zawsze twierdziłem, że gdy się prawdziwie kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą.Wyborca: ktoś, kto cieszy się z świętego przywileju prawa oddania swego głosu na kogoś, kogo ktoś inny dla niego wybrał.Jedno w małżeństwie jest pocieszające: gdy się rozejrzymy, zawsze znajdzie się ktoś, kto gorzej wpadł.