Dźwignąłem pomnik swój, nie trudem rąk ciosany, Wydepcą ścieżki doń miliony ludzkich stóp.


dźwignąłem-pomnik-swój-nie-trudem-rąk-ciosany-wydepcą-ścieżki-doń-miliony-ludzkich-stóp
aleksander puszkindźwignąłempomnikswójnietrudemrąkciosanywydepcąścieżkidońmilionyludzkichstópdźwignąłem pomnikpomnik swójnie trudemtrudem rąkrąk ciosanywydepcą ścieżkiścieżki dońdoń milionymiliony ludzkichludzkich stópdźwignąłem pomnik swójnie trudem rąktrudem rąk ciosanywydepcą ścieżki dońścieżki doń milionydoń miliony ludzkichmiliony ludzkich stópnie trudem rąk ciosanywydepcą ścieżki doń milionyścieżki doń miliony ludzkichdoń miliony ludzkich stópwydepcą ścieżki doń miliony ludzkichścieżki doń miliony ludzkich stóp

Grobowiec to pomnik na granicy dwóch światów wystawiony, cała ziemia to olbrzymi cmentarz, na którym miliony istot spoczęły.Ci, którzy tron zawdzięczają szczęściu, dochodzą doń bez wielkiego trudu, ale z wielkim tylko trudem mogą się na nim utrzymać.If you real­ly want so­mething ,you don't stop for anyone or anything un­til you get it .~ Blair Waldorf Wraz z produkcją towarową, produkcją przeznaczoną już nie na własne spożycie, lecz na wymianę, produkty z konieczności przechodzą z rąk do rąk. Producent oddaje swój produkt przy wymianie i już nie wie, co się z nim dzieje. Gdy pieniądz, a wraz z pieniądzem kupiec, występuje jako pośrednik między producentami, proces wymiany staje się jeszcze bardziej [...]My li­fe is a flim­sy mo­vie or a play Me and you are pup­pets enac­ting roles Whil­st the ti­me is pas­sing by Whil­st the mu­sic is tur­ned on See no light and no reward Can­not stop We are des­ti­ned to be blind Our fu­ture is de­sig­ned in advance What should we do? Whe­re should we go? Still don't know Nothing has left but Our lo­ve or an act Poeta cierpi za miliony od 10 do 13.20 O 11.10 uwiera go pęcherz wychodzi rozpina rozporek zapina rozporek Wraca chrząka i apiat' cierpi za miliony