Da­lej niż wszys­tko jest jut­ro i nie przychodzi. Głębo­kie spoj­rze­nia, smak ust, to było wczoraj. Marzyć o wspomnieniach? To śmierć. By­naj­mniej umysłu. Nie do­tykaj mnie. Na­wet jutro. Chcę zapomnieć.


da­lej-ż-wszys­tko-jest-jut­ro-i-nie przychodzi-głębo­kie-spoj­rze­nia-smak-ust-to-było-wczoraj-marzyć-o wspomnieniach-to-śmierć
alfa centaurida­lejniżwszys­tkojestjut­ronie przychodzigłębo­kiespoj­rze­niasmakusttobyłowczorajmarzyćo wspomnieniachtośmierćby­naj­mniejumysłuniedo­tykajmniena­wetjutrochcęzapomniećda­lej niżniż wszys­tkowszys­tko jestjest jut­rojut­ro ii nie przychodzigłębo­kie spoj­rze­niasmak ustbyło wczorajmarzyć o wspomnieniachby­naj­mniej umysłunie do­tykajdo­tykaj mniena­wet jutrochcę zapomniećda­lej niż wszys­tkoniż wszys­tko jestwszys­tko jest jut­rojest jut­ro ijut­ro i nie przychodzinie do­tykaj mnie

Z tamtą wal­czyłem o jut­ro, zos­tało mi się tyl­ko wczoraj. Z tą jes­tem od wczo­raj i wiem ja­kie będzie jutro. -Xmen
z tamtą-wal­czyłem-o jut­ro-zos­ło-mi ę-tyl­ko-wczoraj-z-tą jes­tem-od wczo­raj-i wiem-ja­kie-będzie-jutro
Życie byłoby miłe, gdy­by wszys­tko było słod­kie. I sa­ma sól jest gorzka, ale trochę so­li do pot­ra­wy na­daje smak. Trud­ności są solą życia. -Robert Baden-Powell
Życie-byłoby-miłe-gdy­by-wszys­tko-było-słod­kie-i ­-sól-jest gorzka-ale-trochę-so­li-do pot­ra­wy-na­daje-smak