Da­leko trud­niej jest żyć dla spra­wy, aniżeli dla niej umrzeć.


da­leko-trud­niej-jest żyć-dla-spra­wy-aniżeli-dla-niej-umrzeć
hans selyeda­lekotrud­niejjest żyćdlaspra­wyaniżeliniejumrzećda­leko trud­niejtrud­niej jest żyćjest żyć dladla spra­wyaniżeli dladla niejniej umrzećda­leko trud­niej jest żyćtrud­niej jest żyć dlajest żyć dla spra­wyaniżeli dla niejdla niej umrzećda­leko trud­niej jest żyć dlatrud­niej jest żyć dla spra­wyaniżeli dla niej umrzećda­leko trud­niej jest żyć dla spra­wy

Daleko trudniej jest żyć dla sprawy, aniżeli dla niej umrzeć. -Hans Selye
daleko-trudniej-jest-żyć-dla-sprawy-aniżeli-dla-niej-umrzeć
Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest, że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś sprawę; dla dojrzałego natomiast - że pragnie dla niej żyć. -Wilhelm Stekel
dla-człowieka-niedojrzałego-znamienne-jest-że-pragnie-on-wznioś-umrzeć-za-jakąś-sprawę-dla-dojrzałego-natomiast-że-pragnie-dla-niej-żyć
Człowiek niedojrzały pragnie umrzeć chwalebnie za sprawę, podczas gdy dojrzały woli dla niej żyć w sposób godny. -William Stekel
człowiek-niedojrzały-pragnie-umrzeć-chwalebnie-za-sprawę-podczas-gdy-dojrzały-woli-dla-niej-żyć-w-sposób-godny
Sztuką jest umierać dla oj­czyz­ny, ale naj­większą sztuką jest dob­rze żyć dla niej. -Stefan Wyszyński
sztuką-jest umierać-dla-oj­czyz­ny-ale-naj­większą-sztuką-jest dob­rze-żyć-dla-niej
W wan­nie his­to­rii prawdę trud­niej jest ut­rzy­mać niż mydło, i o wiele trud­niej znaleźć... -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo
w wan­nie-his­to­rii-prawdę-trud­niej-jest ut­rzy­ć-ż-mydło-i o wiele-trud­niej-znaleźć