Da­ry natury Pyszna jak zdro­wa żywność Cu­da miodowe Krys­ty­na Sz. 19.09.2013r.


da­ry-natury-pyszna-jak zdro­wa-żywność-cu­da-miodowe-krys­ty­na-sz-19092013r
krystada­rynaturypysznajak zdro­ważywnośćcu­damiodowekrys­ty­nasz19092013rda­ry naturynatury pysznapyszna jak zdro­wajak zdro­wa żywnośćżywność cu­dacu­da miodowemiodowe krys­ty­nakrys­ty­na szda­ry natury pysznanatury pyszna jak zdro­wapyszna jak zdro­wa żywnośćjak zdro­wa żywność cu­dażywność cu­da miodowecu­da miodowe krys­ty­namiodowe krys­ty­na szda­ry natury pyszna jak zdro­wanatury pyszna jak zdro­wa żywnośćpyszna jak zdro­wa żywność cu­dajak zdro­wa żywność cu­da miodoweżywność cu­da miodowe krys­ty­nacu­da miodowe krys­ty­na szda­ry natury pyszna jak zdro­wa żywnośćnatury pyszna jak zdro­wa żywność cu­dapyszna jak zdro­wa żywność cu­da miodowejak zdro­wa żywność cu­da miodowe krys­ty­nażywność cu­da miodowe krys­ty­na sz

Nig­dy za dużo, ani za mało...ważne, ser­ca bogate. Krys­ty­na Sz. 29.08.2013r./insp. -krysta
nig­dy-za żo-ani-za łoważne-ser­ca-bogate-krys­ty­na-sz-29082013rinsp
Piękny pta­si trel Ape­tyczne morele Słoneczna kąpiel Krys­ty­na Sz. 07.02.2013r. -krysta
piękny-pta­-trel-ape­tyczne-morele-słoneczna-kąpiel-krys­ty­na-sz-07022013r
bal­sa­miczne wspom­nienia zam­knij w butonierce za­pach nieza­pomi­najek niechaj służy ja­ko antidotum na skołata­ne serce Krys­ty­na A.Sz. 02.04.2013r. -krysta
bal­­miczne-wspom­nienia-zam­knij-w butonierce-za­pach-nieza­pomi­najek-niechaj-służy-ja­ko-antidotum-na-skołata­ne-serce-krys­ty­na
Jeśli ma­my wyczu­cie roz­pozna­nia, kto kim, ko­go spot­ka­my, lub kto dzwo­ni..., a in­tuic­ja nas nie za­wodzi war­to się nią kierować... Krys­ty­na A.Sz.14.08.2013r. z szuflady  -krysta
jeśli-­my-wyczu­cie-roz­pozna­nia-kto-kim-ko­go-spot­ka­my-lub-kto-dzwo­-a in­tuic­ja-nas-nie za­wodzi-war­to ę-ą-kierować
Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-stałość-naszej-natury
Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-słabość-naszej-natury