Dała Ci swo­je ser­ce,a Ty z pre­medy­tacją ja zdeptałeś. Później,jak gdy­by nig­dy nic, wy­tarłeś w nie swo­je bu­ty i poszedłeś dalej...


dała-ci swo­-ser­a-ty z pre­medy­tacją-ja zdeptałeś-późniejjak-gdy­by-nig­dy-nic-wy­tarłeś-w nie swo­-bu­ty-i poszedłeś
anjadałaci swo­jeser­ceaty z pre­medy­tacjąja zdeptałeśpóźniejjakgdy­bynig­dynicwy­tarłeśw nie swo­jebu­tyi poszedłeśdalejdała ci swo­jety z pre­medy­tacją ja zdeptałeśgdy­by nig­dynig­dy nicwy­tarłeś w nie swo­jew nie swo­je bu­tybu­ty i poszedłeśi poszedłeś dalejgdy­by nig­dy nicwy­tarłeś w nie swo­je bu­tyw nie swo­je bu­ty i poszedłeśbu­ty i poszedłeś dalejwy­tarłeś w nie swo­je bu­ty i poszedłeśw nie swo­je bu­ty i poszedłeś dalejwy­tarłeś w nie swo­je bu­ty i poszedłeś dalej

Ser­ce, jak fir­ma­ment, ma swo­je me­teory, swo­je ko­mety, swo­je błyskawice. -Alfons Allais
ser­-jak fir­­ment- swo­-me­teory-swo­-ko­mety-swo­-błyskawice
Gdy się pod­da­wała, zro­zumiała jak wiel­ki błąd po­pełniła od­dając mu swo­je ser­ce . -Kamis181
gdy ę-pod­da­wała-zro­zumiała-jak wiel­ki-błąd-po­pełła-od­dając-mu swo­-ser­
Nic nie będzie ta­kie jak chcemy, kiedy zos­ta­wimy na bo­ku swo­je uczucia…  -AnDree
nic-nie będzie-­kie-jak chcemy-kiedy-zos­­wimy-na bo­ku-swo­-uczucia