Dałam Ci całą siebie a Ty wciąż wy­ciągasz ręce po więcej....


dałam-ci całą-siebie-a ty wciąż-wy­ągasz-rę-po więcej
agnimdałamci całąsiebiea ty wciążwy­ciągaszręcepo więcejdałam ci całąci całą siebiesiebie a ty wciąża ty wciąż wy­ciągaszwy­ciągasz ręceręce po więcejdałam ci całą siebieci całą siebie a ty wciążsiebie a ty wciąż wy­ciągasza ty wciąż wy­ciągasz ręcewy­ciągasz ręce po więcejdałam ci całą siebie a ty wciążci całą siebie a ty wciąż wy­ciągaszsiebie a ty wciąż wy­ciągasz ręcea ty wciąż wy­ciągasz ręce po więcejdałam ci całą siebie a ty wciąż wy­ciągaszci całą siebie a ty wciąż wy­ciągasz ręcesiebie a ty wciąż wy­ciągasz ręce po więcej

dałam Ci całą siebie na­wet so­bie z siebie nie zos­ta­wiłam nic a teraz te­raz to już na­wet siebie nie mam... -Schmerz
dałam-ci całą-siebie-na­wet-so­bie-z siebie-nie zos­­wiłam-nic-a-teraz-te­raz-to już-na­wet-siebie-nie mam
Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać. -Karol Irzykowski
najstraszniejsze-jest-nienawidzić-siebie-wstydzić-ę-siebie-a-jednak-nie-móc-od-siebie-uciec-wciąż-do-siebie-wracać-i-dlatego-siebie
Było cicho w natręctwie dłoni wciąż pusto a łzy nienak­reślo­ne kłębiły się na czte­ry strony Dałam im po nosie na myśl o Twoim uśmiechu  -nieodwracalne
było-cicho-w-natręctwie-dłoni-wciąż-pusto-a-łzy-nienak­reślo­ne-kłębiły ę-na czte­ry-strony-dałam-im po nosie-na-myśl-o twoim